Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Separera gående och cyklister från biltrafik

Annons

I ett examensarbete vid Högskolan Dalarna har de oskyddade trafikanternas situation mellan Falun och Svärdsjö kartlagts.

Vid blandad trafik är risken att dödas 5-15 gånger större för oskyddade trafikanter (fotgängare, cyklister, mopedister) jämfört med skyddade trafikanter (bilister och passagerare).

Olyckor med oskyddade trafikanter är fler för Svärdsjövägen än för genomsnittsvägen enligt officiell statistik. Ett problem med den officiella statistiken är emellertid, enligt Statens institut för kommunikationsanalys, att mer än hälften av de trafikskadade cyklisterna och nästan en tredjedel av de trafikskadade motorcyklisterna saknas i statistiken. Enligt Olycksfallsgruppen vid Umeå sjukhus finns bara var tionde skadad cyklist med i den officiella statistiken.

En väl utförd separering kan minska antalet olyckor med oskyddade trafikanter med 40 procent och kostnaderna med 80 procent. Det är de allvarligaste olyckorna som minskar mest vid en väl utförd separering.

Om samma avskrivningsregler skulle gälla för gång- och cykelvägar som för vägar, gator och för biltrafiken skulle en gång- och cykelväg mellan Svedens gård och Danholn ge skattebetalarna >2 kronor i återbäring per satsad krona enbart med tanke på olyckskostnaderna. Mellan Boda och Borgärdet skulle en satsad krona ge 1,21 i återbäring enligt examensarbetet. Den totala investeringen beräknas till cirka nio miljoner kronor.

Förutom färre olyckor skulle biltrafiken minska med fyra procent och fler skulle våga gå eller åka cykel kortare sträckor.

RUNE FREDRIKSSON

Mer läsning

Annons