Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Segsliten miljötvist

Annons

Ärendet har varit en segsliten historia med många år på nacken. Kvinnan i Rågsveden har vid upprepade tillfällen anmält den närboende lantbrukaren till kommunen och menat att lantbruket innebär en stor sanitär olägenhet med störande buller, lukt och damm. Hon hävdar att stanken från gödselbrunnen och damm från hanteringen av ensilage lett till att hon drabbats av allergiska reaktioner.

Personal från kommunens miljö- och byggenhet har vid flera tillfällen inspekterat lantbruket utan att finna något att anmärka på. Istället har det konstaterats att gödselbrunnen är belägen på ett fullt tillräckligt avstånd från den klagandes fastighet.

Kvinnan säger sig även störas av bullret från lantbrukets fläktar men kommunens bullermätningar visar att ljudet inte överstiger naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller, dit även lantbruk räknas.

I december 2001 beslutade miljö- och byggnadsnämnden i Vansbro att det inte fanns någon grund för lägga förbud eller föreläggande på lantbruksverksamheten. Nämnden hänvisade även till en tidigare dom i Miljödomstolen. I domen konstaterade Miljödomstolen i ett liknande fall att; "Boende på landsbygden måste tåla vissa störningar från djurhållning på samma sätt som boende i tätorter får tåla trafikbuller".

Från kommunens sida hoppades man därmed att ärendet var överstökat. Men kvinnan överklagade omedelbart kommunens beslut till länsstyrelsen som efter en lång handläggning avslog överklagandet i april i år.

Nu har kvinnan överklagat länsstyrelsens beslut till Miljödomstolen vid Stockholms tingsrätt som i sin tur begärt in ett remissyttrande från Vansbro kommun.

Miljö- och byggnadsnämnden säger nu i sitt yttrande till Miljödomstolen att de inte har några ytterligare synpunkter i ärendet och att det inte finns någon grund för ett föreläggande eller ett förbud mot lantbruksverksamheten.

GÖRAN DANIELSON

Mer läsning

Annons