Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Se de avgörande EMU-frågorna!

Annons

Tyska krisen visar problemen med gemensam valuta. ECB anpassar räntan till hela euroområdet och blir för hög i Tyskland. Om D-marken varit kvar hade räntan sänkts och marken tappat i värde. Då hade Tysklands konkurrenskraft förbättrats.

Utan egen penningpolitik och finanspolitiken blockerad av EMU:s stabilitetskrav återstår att avreglera arbetsmarknaden så att lönerna kan sänkas, vilket knappast är möjligt varken i Tyskland eller i framtiden i Sverige. Skulle svenska fackföreningar frivilligt avsäga inflytande över lönebildning och acceptera sänkta löner?

Nyligen presenterade en ekonomisk expertgrupp tillsatt av EU-kommissionen en rapport innehållande kritik av bland annat EU:s regler för valutaunionen. I rapporten hävdas att politiken dämpar den ekonomiska tillväxten och att den fångat EMU-länderna i en "negativ spiral". Rapporten föreslår uppluckring av stabilitetspakten och införande av buffertfonder på europeisk nivå för att hantera kriser.

Blir inte EU mer flexibelt och frihandelsinriktat kommer europeiska sociala modellen att kollapsa enligt rapporten.

I dag arbetar få i annat EU-land. Om fler flyttar ökar möjligheten att göra EMU framgångsrikt. Frågan är om de kulturella och språkliga skillnaderna är för stora och om människor ska tvingas emigrera för jobbens skull?

EMU innebär att makten över ekonomi och politik gradvis flyttas till Bryssel, Frankfurt och Strassbourg. Först penningpolitiken sedan gemensam politisk ledning. EMU är ett steg "på väg mot en europeisk statsbildning",

Tysklands utrikesminister Joschka Fischer säger "Introduktionen av euron är en politisk handling. Vi måste lägga den sista puzzelbiten vid byggandet av europeisk integration. Det måste bli en förvandling från union till federation".

EU-kommissionens ordförande Romano Prodi säger "Att gå med i den monetära unionen är ett definitivt beslut. Du kan inte gå med för bara fem år eller så" och "Euron kan bara leda till mer och mer integration av länder. Ekonomiska policys och så vidare, som kräver att medlemsstater ger upp mer av sin självbestämmanderätt".

De båda avgörande frågorna inför folkomröstningen borde vara:

1. Vill du ta de ekonomiska riskerna med EMU?

2. Vill du vara med i en ny europeisk statsbildning?

Vill du inte det, rösta nej 14 september.

TORSTEN LARSSON ÄR KRISTDEMOKRATISK POLITIKER, BOSATT I DALA-JÄRNA

Mer läsning

Annons