Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Se barnen till psykiskt sjuka

Annons

Många barn till föräldrar med psykisk sjukdom har ofta svårt att skapa begriplighet och hanterbarhet i sin vardag. De löper även större risk att själva drabbas av psykisk sjukdom och andra relaterade svårigheter. Verksamhetsövergripande samarbete från inblandade samhälleliga aktörer är ett måste, men i dag hamnar barn till psykiskt sjuka föräldrar ofta mellan olika instanser. Det får inte vara så godtyckligt att barnets hälsa ska vara beroende av vilken kommun barnet bor i och om det finns personer som anammat detta synsätt på deras ort.

Barn är familjemedlemmar som ingår i en större enhet, därför är det även viktigt att rikta sig till familjen som system. Detta för att öka sannolikheten att hemmiljön förändras och att barnen därigenom kan erbjudas en mer bestående förändring i sina liv. Vuxenpsykiatrin borde alltid ge sina patienter möjlighet att tala om sina barn likväl som barnen måste få information om vad som hänt deras förälder. Det är viktigt att det finns konkreta handlingsplaner för detta förfarande och att dessa efterlevs i praktiken. Vid inskrivning borde det vara en självklarhet att ta reda på om patienten är förälder till minderåriga barn.

För att på ett tidigt stadium kunna identifiera och ge stöd till barn till psykiskt sjuka föräldrar krävs utbildningsinsatser för att ge personer i barnets omgivning ökad kunskap och därmed öka möjligheterna att fånga upp dessa barn. Vuxna kring barnet måste förmå sig att ta in barnet och dess situation, både barnets naturliga och professionella nätverk måste ta sitt ansvar då det kan finnas misstanke att allt inte står rätt till. Det skyddar inte barnet att inte prata om det som är svårt, snarare är det en nödvändighet för att hjälpa barnet skapa begriplighet i det som sker.

I gruppverksamheter specifikt riktade till barn till psykiskt sjuka föräldrar får barnen träffa andra barn i samma situation. De får en förståelse för varför deras tillvaro ser ut som den gör och att det finns andra som har det på liknande sätt. Därigenom kan grupper som dessa erbjuda en unik möjlighet som är svår att uppfylla på något annat sätt. Föräldragrupper kan även vara ett bra komplement till barngrupperna.

Vissa behov som gruppverksamheten kan tillfredsställa kan även tillgodoses genom andra verksamheter som till exempel förskola och skola. Där finns möjligheter till lek, närvaro av viktiga andra, gruppen som socialt nätverk samt trygghet och gemenskap. Dessa verksamheter fyller därför en särskilt viktig funktion för barn till psykiskt sjuka föräldrar och barn i andra riskgrupper.

Förskola/skola har en ojämförlig chans att ge stöd och bekräfta barnen i deras vardag. Resurser och kunskaper inom dessa verksamheter är därför mycket viktiga då de blir ett betydelsefullt stöd för barnet i dess aktuella situation och samtidigt ur samhälleligt perspektiv även fyller en viktig preventiv funktion.

FRIDA ROSENSTRÖM

Frida Rosenström studerar vid Umeå universitet, psykologprogrammet, och hon är ursprungligen från Falun.

Mer läsning

Annons