Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Satsning på psykiatrin

Annons

Efter tre år lade Anders Milton, regeringens psykiatrisamordnare, förra veckan fram sitt slutbetänkande.

Milton föreslår en satsning på psykiatrin med totalt 1,7 miljarder kronor per år mellan 2009 och 2015.

- Det är oerhört viktigt att det finns en nationell målsättning över partigränserna som ger stöd för psykiatrin, säger Anders Milton.

- En nationell utvecklingsplan bör antas och det bör lagfästas att kommuner och landsting har en skyldighet att samarbeta.

Psykiatrisamordningen föreslår ett statligt bidrag på 800 miljoner per år till kommuner och landsting som kan visa att de slutit överenskommelser om ansvarsfördelning.

Ytterligare krav är att samarbetsformer med brukarna finns fastlagda och att resultat redovisas så att verksamheten kan utvärderas på nationell nivå.

Människor med psykisk ohälsa hamnar ofta i kläm då kommuner och landsting inte är ense i ansvarsfrågan. Milton rekommenderar därför att kommuners och landstings skyldighet att samarbeta slås fast i hälso- och sjukvårdslagen.

- Det är också av stor vikt att brukarinflytandet förbättras; de som är användare av systemet måste vara med och bestämma hur det ska se ut. Vi föreslår att brukar- och anhörignätverk får statligt ekonomiskt stöd under sju år.

Personer med psykisk ohälsa måste också kunna känna sig helt trygga i att få den vård som vetenskapligt bevisats vara den mest lämpliga. 100 miljoner ska därför årligen satsas på forskning. En lika stor summa ska satsas på metodutveckling inom psykiatrin.

Psykiatrisamordningen föreslår vidare att riskgrupper i samhället tidigare måste få stöd inom psykiatrin.

Milton föreslår att stora satsningar görs på att bygga upp lokala nätverk där olika instanser samarbetar.

- Det måste i ett tidigt skede bli tydligt vem som gör vad. Det låter enkelt men fungerar inte i dag.

Torsten Kindström, representant för Patient-, brukar- och anhörignätverket, menar att mycket i betänkandet är positivt men en viktig fråga berörs inte tillräckligt.

-Granskningen av vården inom psykiatrin måste förstärkas ytterligare. Socialstyrelsen är inte tillräcklig och vården är i dag oacceptabelt ojämn.

KÄLLA: WWW.SOU.GOV.SE/PSYKIATRI JOSEFIN MICHANEK

Mer läsning

Annons