Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Satsa på skog och trä!

Annons

Tiden då skogsarbetaren var en man med motorsåg är kanske snart förbi. Med den snabba tekniska utveckling som nu sker föreligger risk att skogs- och träbranschen får kompetensbrist, om inte satsningar görs för ökad forskning och utbildning.

Högskolan Dalarna har jämfört med de större universiteten små resurser för utveckling av sina utbildnings- och forskningsområden för skog och trä. Tidigare, när Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, var närvarande i Garpenberg åren 1915-1996, fanns det en omfattande resurs för satsningar inom dessa områden.

Nedläggningen 1996 av SLU i Garpenberg framstår som ett svek mot vårt län och hela Bergslagsområdet. Besvikelsen är stor över våra ledamöter och centrala beslutsfattares passivitet i denna viktiga utvecklingshistoria, när länets enda universitet avvecklades. Detta också i en tid när högre utbildning och forskning skulle decentraliseras. En utveckling i motsatt riktning med mer resurser hade varit en satsning på framtiden och dess utveckling. Nu måste nya kraftfulla grepp tas i ärendet för att vända utvecklingen.

Högskolan Dalarna har förutom sitt utbildningsuppdrag också ett uppdrag att utveckla, genom forskning och utbildning, de för Bergslagsregionen kännetecknande råvarorna skog, trä och malm.

Det har nu visat sig att detta uppdrag inte kan genomföras med någon större framgång inom den skogliga sektorn utan ett riktat statligt stöd mot området. Vidare måste näringens företrädare inom skog och trä ta sitt ansvar såväl ekonomiskt som organisatoriskt för att långsiktigt kunna utveckla detta utbildnings- och forskningsområde.

Med hänsyn till den snabba teknologiska utvecklingen är behovet av utbildning och forskning inom branschen av mycket stor ekonomisk betydelse för hela Bergslagsregionen.

Arbetsmarknaden i framtiden bedöms som god för de som har rätt utbildning. Det kommer att behövas specialister inom denna sektor, om utvecklingen ska kunna föras framåt.

Det är en sådan satsning som i hög grad skulle gynna vår regions framtida industriella utveckling inom skog och trä. För att denna så kallade profilsatsning ska kunna förverkligas krävs utökade statliga resurser.

Det framstår som nödvändigt att detta viktiga utvecklingsarbete snarast påbörjas och att detta sker i Högskolan Dalarna och Garpenbergs Utvecklingscentrum tillsammans med näringslivets branschföretag och organisationer.

Ännu finns det, trots allt, såväl hög personell kompetens som goda materiella tillgångar kvar i Garpenberg efter SLU:s nedlägging, för att kunna bedriva detta utvecklingsarbete, om de ekonomiska förutsättningarna därför skapas.

Men tiden är knapp - det bör ske nu omgående!

ROLF STOLTZ

Mer läsning

Annons