Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Satsa på ett gemensamt universitet

Annons


Universitet och högskolor spelar numera en huvudroll i det som ibland kallas för kunskapssamhället. Den högre utbildningen lockar för närvarande fler studenter än någonsin tidigare och forskningsparker i deras närhet har blivit centra för högteknologiska industrier. Universitetsorterna växer så det knakar.

Utbildningen är en rättvisefråga och det är angeläget att den sociala snedrekryteringen till högre utbildning minskar. Här återstår fortfarande brister i universitets- och högskoleutbildningens organisation.

Universitetens/högskolornas tillväxt är ett led i globaliseringen och medverkar till att forma det nya internationella "kompetenslandskapet".

En offensiv kunskapspolitik med forskning och utbildning är en viktig drivkraft för ekonomisk utveckling och social rättvisa.

Nu räcker det inte med Högskolan Dalarna och högskolan i Gävle. En samordning av högskolorna och samtidigt inrättandet av en skoglig fakultet i Garpenberg där fortfarande kompetens och erfarenhet finns, ger bättre utvecklingsbetingelser inför framtiden.

Forskningen är ett strategiskt viktigt inslag i en mer avancerad politik för tillväxt, produktion och utveckling.

Samverkan mellan högskolans forskningsvärld och näringslivet i Gävle-dalaregionen med dess stål- och mekaniska industri och trä- och skogsnäringen med mera måste utvecklas.

Forskningen är inte en angelägenhet enbart för professorer. Den angår oss alla och bör göras mer tillgänglig och därmed främja en bättre regional utveckling.

Detta innebär inte på något vis slutet för forskningens frihet, kreativitet och mångfald utan tvärtom.

Samverkan mellan forskningen och näringslivet är en viktig framtidsväg och stimulans för företagsamheten.

För södra delen av Gävle-dalaregionen skulle en samverkan underlätta möjligheterna att återföra till regionen den högre skogliga utbildningen i Garpenberg, vars tidigare etablerade universitetsutbildning rönt uppskattning i vida vetenskapliga kretsar.

Utbildningen och forskningen inom skogs- och tränäringen hör naturligtvis hemma i vårt lands förnämsta skogsregion - Gävle/dala - med landets allra bästa övningsskogar.

Genom att samverka och förvandla högskolorna i Gävle och Falun/Borlänge inklusive en skoglig fakultet i Garpenberg till ett Gävle-dalauniversitet kan forskarutbildning och forskning bedrivas i mycket större utsträckning och det är viktigt för att kunna höja kunskapsnivån i ett nationellt perspektiv. Då skapas starka regionala krafter som ger viktiga förutsättningar för en dynamisk utveckling i hela Gävle-dalaregionen.

Denna utveckling kommer inte av sig själv. Det måste drivas en enveten och målinriktad politisk argumentering för att övertyga statsmakterna.

Här bör alla progressiva politiska krafter i regionen gemensamt arbeta för samma mål.

ROLF STOLTZ

Mer läsning

Annons