Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sanning om stugorna vid Munkbohemmet

Annons

Svar till Maja-Stina Due:

2004 påbörjades en successiv förändring av stugorna utanför Munkbohemmet till ordinärt boende.

Från början var det 14 lägenheter som hörde till det särskilda boendet på Munkbohemmet. I samband med budgetarbetet 2006 beslutades att genomföra förändringen i en snabbare takt.

Detta beslut överklagades till länsrätten som avslog överklagandet. Prövningstillstånd begärdes då i kammarrätten som avslog denna begäran.

Även detta beslut har överklagats. Omsorgsnämnden har i väntan på denna process avvaktat med att genomföra förändringen av stugorna.

Förändringen har också granskats av länsstyrelsen, som inte i beslutet har riktat kritik mot nämnden, utan haft synpunkter i sin bedömning av hur och när information har lämnats i samband med förändringen.

Det är olyckligt att innebörden av de beslut som fattats inte tillräckligt tydligt har klargjorts för de boende i stugorna och att information lämnats så nära inpå att besluten fattats.

Som länsstyrelsen också konstaterar så upphör inte ett beslut om bistånd i form av särskilt boende genom att ett generellt beslut fattas av nämnden. Det innebär att vid en förändring så erbjuds den enskilde att antingen bo kvar i sin lägenhet med hemtjänst eller att flytta in på ett särskilt boende.

I det första fallet kommer den hjälp man behöver att ges av hemtjänsten. När det gäller hälso- och sjukvård hänvisas till primärvården.

Om den enskilde väljer att flytta in på ett särskilt boende (Munkbohemmet eller annat) är det personalen på boendet som står för vård- och omsorg.

Länsstyrelsens beslut och bedömningar tas alltid på största allvar av omsorgsnämnden. De bedömningar som lämnats i detta fall föranleder nämnden att noga överväga hur information till enskilda ska ske i samband med förändringar i verksamheten.

JONAS CARLGREN (M) ORDFÖRANDE I OMSORGSNÄMNDEN

Mer läsning

Annons