Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samtal om skog

Annons

Syftet med diskussionsforum är att lyssna och se vilka synpunkter människor som alla berörda har. Bland deltagarna fanns till exempel skogsentreprenörer, naturskyddsföreningen, skogsvårdsstyrelsen, skogsindustrier och länsstyrelsen.

Stina Moberg förklarade hur ekologiska landskapsplaner fungerar, hur avkastningsmål och miljömål med löfte att arbeta för biologisk mångfald ska förverkligas inom Sveaskog.

God föryngring, hög produktion som samtidigt ger värdefullt virke, gallring, gödsling allt med syfte att ge god avkastning på både kort och lång sikt.

- För att uppnå målen och ett hållbart skogsbruk krävs god planering, men också bra vägar, och god naturvård. Av produktiv skogsmark ska 20 procent avsättas till nyckelbiotoper och ekoparker. Det finns cirka 30 ekoparker i landet och två i Dalarna, en norr om Furudals bruk, Ejheden och Fjätälven.

- Ekoparkerna är inte undantagna visst skogsbruk men staten, ägaren, har höga ambitioner vad gäller naturvården. År 2003 genomfördes med uppdrag från staten en inventering av statens skogar och länsstyrelserna genomförde inventeringen, berättade Stina Moberg.

Inventeringen resulterade i många fynd och därmed började också arbetet med ekologiska landskap där värdefulla delar av landskapet bevaras efter en noggrann kartläggning. Områden ska också förstärkas, skötas och ha en långsiktig naturvårdsstrategi. Även en kartläggning av kulturmiljö och sociala hänsyn ska beaktas.

Ett exempel på näringar som Sveaskog sedan länge måste ta hänsyn till är rennäringen, men i Drevdagen, där andra intressen påverkar skogsbruket, kan dialog och samarbete med ortsborna leda fram till en lösning, berättade Jonas Björklund, Sveaskog Mora om.

- Samförstånd med befolkningen och lokala entreprenörer och andra är mycket viktigt och i Drevdagen har just ett EU-projekt startat kring samarbetet där olika intressenter ingår, sade Jonas Björklund.

Gunnar Kajmats, skogsvårdsstyrelsen och Leif Kratz, Rättviks kommun talade om markanvändningsplaner, hur människor i byarna påverkar sin närmiljö.

Nytt är de sociala hänsyn skogsnäringen måste visa samtidigt som ett hållbart skogsbruk ska bedrivas. Skogens läkande kraft ska också räknas in i skogens värden.

För de som möjligen är oroade över omfattande avverkning, kunde Stina Moberg berätta att tillväxten inte överstiger avverkningsnivån i skogen.

Debatten och diskussionen fortsatte i Kättingsmedjan under torsdagseftermiddagen.

KATARINA CHAM

Mer läsning

Annons