Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Säg nej till ny ledningsrättslag

Annons

Min fru är elöverkänslig sedan många år. Under flera år av stora levnadssvårigheter förbättrades dock hennes och därmed vår situation när vår bostad elsanerades med ekonomisk hjälp av stat och kommun.

Under de närmast följande åren kunde hon vistas utan större svårighet i vårt hus. En fristad, i en i övrigt alltmer elektrifierad omgivning, hade förverkligats.

Till vår förtvivlan gav sedan miljö- och byggnadsnämnden bygglov för uppsättande av en mobilmast med teknikbodar 1,5 kilometer från vårt hus.

Trots våra protester, vilka stöds av läkarintyg som bekräftar att min frus hälsotillstånd försämrats efter att masten tagits i bruk, har varken kommunens representanter eller vårt rättssystem tagit hänsyn till att hennes hälsa mycket påtagligt har försämrats. Återkommande infektioner och hjärtflimmer med mera, har fått till följd att hon i dag är rullstolsburen.

Plan- och bygglagens text som tydligt uttrycker att:

Lagtexten som talar om att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till boendes och övrigas hälsa, saknar uppenbarligen betydelse. Det lyssnas inte till den lilla människans röst. Här sker ett övergrepp, som skapar frustration, ilska och vanmakt hos mig och många andra.

Regeringsrätten har avslagit min frus krav på att byggnadslovet ska upphävas, utan angivande av domskäl. När makten talar utan att bemöta argument så har vår rättsstat problem. Att nu dessutom införa lagar som har till följd att medborgaren därutöver inte ens har rätt att argumentera för det olämpliga i att placera en mast i enlighet med teleoperatörens önskemål är upprörande.

Med hänsyn till den hälsoproblematik som mikrovågsstrålning innebär måste åtminstone den enskilde markägaren äga rätten att neka operatörer att sätta upp master. En lagändring som omöjliggör ett samtal om lämpligheten att sätta upp master med hjälp av en tvingande lag, är inte förenligt med en demokratisk rättsstat.

Utbyggnaden av 3 G-systemet är ett kommersiellt projekt. Det fyller inget verkligt samhälleligt behov. Annonsering visar med tydlighet att projektet söker stöd bland barn och ungdomar genom att locka till lek med hjälp av den nya tekniken.

Att forskare varnar för användning av mobiltelefon för speciellt denna åldersgrupp, för vilka strålningsrisken är störst, nonchaleras. Betänk att det kan ta 10-20 år innan effekten av strålningen ger sig tillkänna med olika sjukdomssymtom, bland annat cancer.

Jag har bevittnat nedbrytningen av min frus immunförsvar sedan en mobiltelefonmast uppsattes i närheten av vår bostad. Att flytta någon annan stans låter sig inte göras. Var kan vi finna en elsanerad bostad som befinner sig i ett område med låg exponering av mikrovågsstrålning?

Att stifta lagar, vilka underlättar för kommersiella krafter att nyttja en teknik som tillåter människor att långsamt dö, är inget annat än avstå från det kanske mest fundamentala värdet på vilken vår civilisation bygger, nämligen värnande och respekt för människoliv.

En mobiltelefon kan stängas av, men en mast som sätts upp allt för nära din bostad, kan aldrig stängas av - den utsätter dig för strålning både dag och natt.

Att genom en tvingande lag bygga ett sådant system och därmed förneka enskildas rätt till välbefinnande är en skam för en rättsstat. Därför vädjar jag till länets folkvalda: Rösta nej till lagen!

EVERT HÖGBERG

Mer läsning

Annons