Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så vill partierna förbättra äldreomsorgen

Annons

Centerpartiet:

Vård och omsorg ska bedrivas utifrån en helhetssyn där människan sätts i centrum och ses som en resurs i vårdarbetet. Möjlighet att själv välja utförare måste finnas. Lagen om valfrihet införs inom hemtjänsten. Samarbetet mellan kommunen och landstinget måste utvecklas. Nya former av seniorboende, trygghetsboende, kvarboende i närheten av anhöriga. Ett anhörigcenter för att stödja och uppmuntra alla som vårdar en anhörig. Öka insatserna för att bygga ut väntjänsten. God arbetsmiljö, bra ledarskap.

Folkpartiet:

Förbättra valmöjligheten, inför LOV, lagen om valfrihet, som ger fler utförare och därmed konkurrens som leder till ökad kvalitet.

Kristdemokraterna:

Genom att lyssna på brukarundersökningarna och fråga anhöriga om vad det är som saknas. Det finns regler och lagar om vad som ska ingå, men vi vill gå längre än det. Anhörigkonsulenten, god mat och personal som har tid att tala en stund eller ta en promenad är självklarheter, precis som att införa en parboendegaranti och att öppna upp för fler olika alternativ i äldreomsorgen.

Miljöpartiet:

Fler händer i vården. Äldre och svagas psykosociala situation ska uppmärksammas. Särskilda insatser ska motverka ensamhet och isolering. Naturmiljöer, kontakt med djur samt olika kulturaktiviteter kan ge högre livskvalitet. Bättre mat, fler närproducerade och ekologiska råvaror. Genom att prioritera tillagningskök lagas maten från grunden. Det bidrar till ökad kvalité och större arbetsglädje hos personalen. En rödgrön regering ger mer resurser, vilket underlättar förbättringarna

Moderaterna:

Fler alternativ att välja mellan inom hemtjänst och boende. Vi vill införa lagen om valfrihet och gör det om alliansen vinner valet. Viktigt att personalen inom omsorgen har rätt kompetens och utbildning. Vi vill jobba med att utveckla verksamhet och personal så att statusen höjs på yrken inom äldreomsorgen. Möjligheten att bo kvar hemma är viktig, då måste det också finnas särskilda boenden att tillgå snabbt om behovet förändras. Trygghet och möjlighet för par som levt tillsammans är viktigt.

Omsorg för alla:

Kvaliteten är en fråga om resurser och satsning på personalen, som måste ges en möjlighet att påverka sin arbetssituation. Vi har utvärderade resultat som står i proportion till insatta pengar. Vi tillhör landets bottenskikt. Så svaret är mer pengar och satsningar på personal och att frigöra deras kompetens och engagemang bland annat genom minskad toppstyrning.

Socialdemokraterna:

Genom ett brett utbud av olika typer av omsorgsboenden med moderna lägenheter på olika platser i kommunen. En tätare personalbemanning som ger bättre kvalitet genom ökad närvaro och kontakt mellan boende och personal. Öka antalet alternativa maträtter varje dag. Utveckling av anhörigstödet, och av demensteamen, regelbunden personal utbildning. Det blir möjligt genom att behålla resurser i den offentliga sektorn i stället för skattesänkningar.

Sverigedemokraterna:

Äldreomsorgen måste vara prioriterad. Personaltätheten ska vara garanterad. Inga dementa ska lämnas utan personal på boenden. Larm får aldrig ersätta personal. En ökning av trygghetsboenden vid behov för äldre som inte klarar sig själva men inte anses tillräckligt hjälpbehövande för särskilt boende. Inför hemtjänstlegitimering för hemtjänstpersonal. Matreform som garanterar nylagad, välsmakad och näringsrik mat. Daglig utevistelse samt medmänsklig värme.

Vänsterpartiet:

Intraprenader liknande Hagagården kan vara en lösning. Särskilda satsningar för att rekrytera män bör prövas. Personalförstärkningar behövs både i antal och i stödåtgärder när orken och motivationen tryter. Brukare och anhöriga skall ha stort inflytande på omsorgen

Mer läsning

Annons