Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så skyddar du dig mot pyromandåd

Annons

Gårdagens brand i Östanfors

aktualiserar debatten om brandsäkerheten i Faluns klassiska kulturområden, Östanfors, Elsborg och gamla Herrgården.

- Får man en brand där är risken stor att hela kvarter brinner upp, varnar Bertil Uhlin.

Han uppmanar fastighetsägarna att vara extra observanta och göra de förändringar som krävs för att om möjligt förhindra

pyromaner att slå till igen.

- Det är oerhört viktigt att fastighetsägarna städar på sina tomter. En öppen sopförvaring med mycket skräp är ju sådant som pyromaner älskar, säger han.

Pyromaner slår ofta till i just soptunnor, containrar och på ostädade lastkajer. Det bästa sättet att skydda sig är därför att alltid hålla rent och ha sina sopor inlåsta.

Uhlin uppmanar också fastighetsägarna att se över andra brandrisker på sina ägor för att minimera konsekvenserna vid en ny brand.

n Bygg brandmurar.

n Byt till brandklassade fönster, eller sätt rent av igen fönster som vätter mot andra hus med litet avstånd mellan.

n Ta bort plank mellan husen.

n Riv mindre onödiga byggnader på gården.

n Ta bort pärt och tjärpappstak och ersätt med tegelpannor.

Han är väl medveten om att tipsen inte ses med blida ögon av dem som värnar den gamla miljön.

- Men de flesta kulturhus vi har förlorat har ju faktiskt brunnit upp - inte ruttnat ner, säger han.

För drygt tre år sedan jämnades ett tvåfamiljshus till marken bara ett stenkast från nattens brand i Östanfors. Även då var risken för spridning stor. Sedan dess har räddningstjänsten arbetat intensivt med att kartlägga Faluns världsarvsklassade täta träbebyggelser.

Enkla insatsplaner är gjorda där befintligt brandskydd finns registrerat och byggnadernas kulturvärden fått en inbördes prioriteringsordning.

- Vi är betydligt bättre rustade nu än för tre år sedan, säger ställföreträdande räddningschef Markus Sandvik.

- Det vi måste göra mer är att befästa kunskaperna och öva på objekten med hjälp av de nya

insatsplanerna.

MAGNUS ROLANDS

Mer läsning

Annons