Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så ska miljön räddas

Annons

Miljömålet innebär bland annat ett intensivt arbete med förorenade gruvområden, att minska oljeuppvärmningen med 20 procent, halvera uttaget av naturgrus och öka antalet levande fäbodar till år 2010.

I går, på FN:s världsmiljödag, presenterade länsstyrelsen förslaget till Dalarnas miljömål.

I Dalarna finns omkring 2 300 förorenade områden, varav ungefär hälften är gruvområden som påverkar omgivningen, framförallt genom att surt och metallhaltigt vatten läcker ut.

Enligt de miljömål som nu tagits fram ska sanering vara påbörjad senast år 2005 av minst sex av de områden som är mest prioriterade i länet på grund av riskerna för människors hälsa och miljö.

- Samtidigt ska särskild hänsyn tas till det höga kulturvärdet som finns. Det gäller att göra en avvägning mellan olika intressen. Tack och lov sammanfaller oftast dessa intressen. De äldsta områdena läcker ofta minst, och är mest värda i ett kulturhistoriskt perspektiv, säger Per-Erik Sandberg, från länsstyrelsens miljövårdsenhet.

Fjällen i Dalarna ligger närmare tätbefolkade områden än andra fjällområden i landet. Den utbyggda turismen ger därför många människor på en liten yta.

Kraven i Dalarnas miljömål är att turismen ska utvecklas med så liten miljöpåverkan som möjligt. Det innebär bland annat att bullerstörningar, terrängfordons avgasutsläpp och flyg i känsliga områden måste begränsas, exempelvis genom miljökrav på skotrar, terrängkörningsplaner med förbudsområden och ledsystem. Underhållet av leder i fjällen bör öka, och antalet skyddade områden utökas.

- Dalarna skiljer sig också från övriga Sverige när det gäller odlingslandskapet.

- Unikt för vårt län är timmerhuskulturen, grunden för den ursprungliga turismen i länet. Vi ska öka antalet levande fäbodar och öka insatserna för ett öppet, levande och attraktivt landskap, säger Sandberg.

När det gäller de stora tuffa utmaningarna, skiljer sig inte Dalarna från övriga landet: Att minska oljeuppvärmningen, minska utsläppen från trafiken och skydda grundvattnet.

- Vi har som mål att gå snabbare fram med energiomställningen i Dalarna. Vi har bra förutsättningar för bioenergi och många kommuner har kommit långt med utbyggnaden av fjärrvärme, säger Sandberg.

Ett manifest för en hållbar miljöanpassad upphandling har hittills gett en god uppställning i länet.

- Här kan man göra mycket för en hållbar utveckling om man i upphandlingar tänker på miljön, eftersom de offentliga upphandlingar varje år omsätter 10 miljarder kronor i Dalarna, säger Ann Christin Jonell från gruppen för hållbar utveckling i Dalarna.

Ett annat initiativ har tagits av byggsektorn i länet, som jobbar mot egna miljömål.

Nu får hela Dalarna möjlighet att tycka och tänka kring Dalarnas miljömål fram till den 26 september. Den 3 november ska länsstyrelsen fastställa Dalarnas miljömål.

JAN SVENSSON

Mer läsning

Annons