Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så ska kommunen få fler friska anställda

Annons

Kommunens direkta kostnader för sjukskrivningarna är cirka 15 miljoner kronor per år.

Till det kommer "osynliga" kostnader för rekrytering, introduktion av vikarier med mera.

1998 var antalet sjukdagar bland kommunens fast anställda 43 383 stycken. 1999 noterades 56 143 dagar, år 2000 74 046 sjukdagar.

I fjol registrerades 82 879 sjukdagar. Eller uttryckt i andra termer: I fjol hade varje fast anställd i genomsnitt 34,3 sjukdagar.

69 procent av sjukdagarna är långtidsfrånvaro där den sjuke varit borta i minst 91 dagar. Under 2001 var drygt 300 av 2 258 anställda långtidssjuka.

Så vad gör kommunen för att minska kostnaderna och för att personalen ska bli friskare?

- Under nästa år ska konkreta förslag till åtgärder utvecklas inom områdena hälsofrämjande, förebyggande och rehabilitering för att öka hälsan, säger kommunens tillförordnade personalchef Inger Nyström.

Det anses viktigt att försöka stärka de anställdas inflytande på flera områden.

- Det gäller inflytandet över arbetstider, arbetsorganisation och arbetsinnehåll.

- Exempelvis så prövar vi med arbetstidsförkortning inom delar av hemtjänsten. Dessutom görs försök med individuell schemaläggning.

- Under 2003 ska arbetsplatser som främjar medarbetarnas hälsa kartläggas och analyseras. Vi funderar också på att testa med "hälsodiplomering" av ett antal utvalda arbetsplatser, upplyser Nyström.

I syfte att minska långtidssjukskrivningarna så tror Nyström att sjukskrivning på deltid kan vara en metod för att snabbare få tillbaka personalen.

- Vi arbetar också med att förbättra samarbetet med försäkringskassan, företagshälsovården och de fackliga organisationerna för att få till en smidigare och snabbare rehabilitering.

- Numera sätter vi in åtgärder snabbare och håller en kontinuerlig kontakt med den sjukskrivne. En tydligt aktiv rehabilitering är målsättningen.

Inger Nyström medger att för lite personal kan förklara en del av sjukskrivningarna.

- Samband mellan stress och fysiska och psykiska besvär finns. "Snål" eller otillräcklig bemanning kan vara en del av förklaringen. Deltidsanställning kan också medföra att enskilda medarbetare känner större press på arbetet.

Då skulle det vara lönsamt att anställda fler om sjukskrivningarna därmed minskar?

- Inräknat "osynliga" kostnader för sjukskrivningarna skulle det i vissa fall vara lönsamt att exempelvis förändra grundbemanningen.

- Men det krävs också att vi arbetar mer med arbetsorganisationen och utveckling av verksamheten, betonar Inger Nyström.

TORBJÖRN GRANLING

Mer läsning

Annons