Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så ska bussarna åka

Annons

Förslaget om en ny kollektivtrafikplan för Faluns tätort är nu helt färdig och bygger på att två huvudlinjer kompas av mindre lokala linjer.

Huvudlinjerna ska ha både hög turtäthet och vara lättillgängliga. Den ena ska gå sträckan Hosjö-centrum-Slätta, och den andra Källviken-centrum-Bojsenburg/Stennäset.

Förslaget utgår från att planerna på att en ny knutpunkt kommer att byggas, att samlingsplatsen för busstrafiken flyttas från Östra Hamngatan och Falugatan till ett resecentrum mellan järnvägsstationen och city. För att inte tillgängligheten till centrala Falun då ska minskas blir det en ringlinje i centrum med bussturer från Knutpunkten till Garvaregatan och tillbaka igen.

Fem lokala linjer ute i områdena ska komplettera huvudlinjerna. Mjuka linjen, busstrafiklinjen, som anpassats till funktions- hindrade och äldre, förbättras och får sammanlagt fyra olika turer.

Alla linjer kommer att anlända till Knutpunkten samtidigt för att minimera tiden för bussbyten.

Tillgängligheten till Faluns idrotts- och friluftsområde ska förbättras, bland annat för att minska föräldrarnas behov av att skjutsa sina barn och ungdomar till olika fritidsaktiviteter. Tre rekreationslinjer är aktuella - Lugnet/Stångtjärn, Källviksbacken och Roxnäs udde - men först som försöksprojekt.

Informationen ska bli bättre. Inne i bussen ska varje hållplats automatiskt ropas upp samtidigt som den står att läsa på en display. Vid större hållplatser kommer resenärerna att få veta exakt när bussen ankommer på en display, om den är fem minuter försenad eller kommer i tid.

Genom att förbättra möjligheterna att åka buss räknar man med att öka kollektivtrafikresandet med 16 procent, men att öka servicen kostar pengar. 14 miljoner kronor beräknas de förbättringar som kommunen måste göra för att öka bussarnas framkomlighet och göra resrutten både trafik-säkrare och snabbare kosta.

Den ökade turtätheten och tillgängligheten beräknas kosta 4,18 miljoner årligen, en kostnad som kommunen hoppas ska ingå i Dalatrafiks basutbud och därmed minskas med hälften.

Nästa vecka ska kommunstyrelsens verksamhetsutskott ta ställning till kollektivtrafikplanen, och om allt går planenligt får Faluborna fler bussturer redan sommaren år 2004.


Faktaruta:fakta | nya busslinjer

fakta | turtäthet vardagar

701 Hosjö-centrum-Slätta

702 Källviken-centrum-Bojsenburg/Stennäset

704 Gamla Främby-centrum-Humlebacken

706 Ingarvet-centrum

707 Korsgården/Krondiket- centrum

709 Kyrkbacken-centrum-Galgberget

724 Hosjöstrand-centrum (direktbuss)

713 Järnvägstationen-Dalregementet-Lugnet (tillfällig)

Mjuka linjen 1 och 2 norra delarna av Falu tättort

Mjuka linjen 3 och 4 södra delarna av Falu tättort

Huvudlinjer: 15 minuter högtrafik (6-9, 14-18), 30 minuter mellantrafik (9-14, 18-21) och en timme lågtrafik (21-23).

Lokala linjer: 30-60 minuter högtrafik, 60 minuter mellantrafik och en timme lågtrafik.

Centrumlinje: 15 minuter hög-trafik och 30 minuter mellantrafik.

Mjuka linjen: En gång i timmen mellan 9-17.

ANN-SOFIE MASTH

Mer läsning

Annons