Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så ska Borlänge jobba för barnen

Annons

Bland annat görs årligen ett särskilt barnbokslut vid sidan av kommunens bokslut för att lyfta fram de unga.

- Barnbokslutet visar vad som har gjorts för barn och ungdomar inom olika kommunala områden, berättar Unni Öhman.

Ytterligare ett verktyg är en barnchecklista där beslutande politiker frågas ifall de har beaktat ett barns bästa när ett beslut togs.

Unni Öhman ser till att politikerna får utbildning i vad barnkonventionen innebär och hur den nyttjas i det praktiska arbetet.

Konventionen borde vara känd på ett eller annat sätt bland kommunens politiker, menar hon.

Bland annat eftersom alla nämnder, förvaltningar och alla enheter skriver barnbokslut.

-Det beror på vilka arbetsuppgifter de har. Men de flesta borde ha en aning om vad den innebär, säger Unni Öhman.

Fotnot: På barnombudsmannens hemsida, www.bo.se, kan du läsa mer om barnkonventionen.

Och så här svarar makt-havarna.
Tidningen bad nämndordföranden, förvaltningschefer och politiker att svara på två frågor om barnkonventionen:
1) Kan du nämna en av barnkonventionens grundprinciper?
2) Har du varit med och fattat ett beslut där barnchecklistan har använts?

Här är deras svar:
Åsa Frithiofson, gymnasie- nämndens ordförande: 1. I ett samhälle ska man alltid prioritera barnets bästa och göra det utifrån de förutsättningar som finns. Barnen ska alltid få bli hörda.
2. Ja, men den tillämpar vi inte till hundra procent på gymnasiet. Vi har i stället valt att jobba mer med att stärka elevernas inflytande så att de blir hörda. Sedan jobbar vi mycket med barnbokslutet.

Hans-Gunnar Jonsson, näringslivschef:
1. Det har jag läst, men jag har dem inte i huvudet. Så jag måste passa.
2. Ja, jag har varit med i sådana beslut. Inom skolvärlden och annat.

Kristina Svensson, socialnämndens ordförande:
1. Människans rätt till till ett gott leverne. Jag som barn har rätt till mat, husrum och att säga min åsikt. Det hänger ihop.
2. Vi använder barnchecklistan i alla beslut i socialnämnden. Både personärenden och generella övergripande ärenden. Men det vi inte är duktiga på är att fråga barn och ungdomar vad de själva tycker.

Carl-Gunnar Höij, chef på socialförvaltningen:
1. Alla barns lika värde. Att uppmärksamma utsatta barn och värna om barn.
2. Ja, i alla allmänna ärenden som går till socialförvaltningen. Då tar vi alltid med barnchecklistans två frågeställningar. I personärenden använder vi andra riktlinjer, som säger att vi alltid ska belysa barnperspektivet.

Doris Brodén, ordförande gemensamma vård- och omsorgsnämnden:
1. Alla barns rätt, att alla har samma värde oavsett var du är född.
2. Ja, vi har haft det med i nämnden. Men jag kommer inte i håg i vilket sammanhang.

Pia-Lena Andersson, ordförande i nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande:
1. Det borde vara alla barns lika värde och rättigheter. Jag är inte så insatt i barnkonventionen, vi har inte barn i mitt politikerområde.
2. Jat har ett svagt minne att vi haft den framme när det rört
invandrarenhetens verksamhet och när det rört föreningsbidrag.

Göran Tägtström, ordförande i miljönämnden: 1. Alla barns rätt i samhället. Att vi ska se till att de har en bra tillvaro. Att de alltid finns med i åtanke när vi fattar beslut.
2. Ja, vid ärenden som har med allmänheten att göra. Till exempel ser vi över att det inte är risk för allergier nära barnens arbetsplats.

Mariann Nordlöf, ordförande i barn- och skolnämnden: 1. Utifrån tillgängliga resurser ska barnen komma i första rummet. De har rätt till utveckling och utbildning, rätt till lek och att de får bli lyssnade på.
2. Ja, det har bland annat handlat om avstängningsärenden ur barnomsorgen när föräldrar inte betalat avgiften.

Peter Hultqvist, kommunstyrelsens ordförande:
1. Man ska respektera och ta hänsyn till barns intressen och planera samhället så att det passar barn. Det är budskapet i barnkonventionen, som jag uppfattar det.
2. Ja, vi har haft den med som besluts-
underlag i olika sammanhang. Men jag kommer inte ihåg vilka beslut.

Kenneth Persson, produktionsstyrelsens ordförande:
1. Alla barns rätt till värdighet och oberoende.
2. Den finns med när vi tar beslut om till exempel skolhusplanen. Vi för diskussioner där vi väger in barnperspektivet. Köerna till barnomsorgen är inget bra barnperspektiv. Vi jobbar därför intensivt för att lösa problemet.

Inger Bergqvist, kulturnämndens ordförande:
1. Har kunnat allihop men nu står det still. Men rätt till skolgång, lek och fritid. Inga barn ska behöva arbeta eller svälta.
2. Vi följer barnchecklistan. Nämnden är väldigt rädd om verksamheter som riktar sig till barn och har alltid barnkonventionen i åtanke, den är helig för oss. När vi måste göra neddragningar är vi noga med att inte dra ned på barnverksamheten. I sista hand ska neddragningarna drabba barnen.

Ann-Britt Berggren, överförmyndarnämnden: 1. Jag kan inte direkt säga grundprinciperna. Men jag har tagit del av barnkonventionen. Den går ut på att man ska ta tillvara på barns rättigheter och se till att barn inte far illa.
2. Jag kan inte säga något beslut på rak arm, annat än att man inte fattar beslut som strider mot barnkonventionen.

Anna Eriksson, kanslichef på kommunkansliet:
1. Det är väl barns rätt till en förälder, till ett eget språk, till skola och så vidare.
2. Vi har använt oss av barnchecklistan i finansutskottet. Jag kommer inte exakt ihåg vid vilka beslut.

Yvonne Karlén, kommunfullmäktiges ordförande:
1. Ja, det handlar om alla människors lika värde. Att man ska ta tillvara på barnens rättigheter. Bland annat ska de vara delaktiga.
2. Jag sitter inte med i någon nämnd, så något direkt beslut har jag inte varit med och tagit. Men vi har gått igenom barnchecklistan i fullmäktige och tittat på barnboksluten.

Alf Johansson, ordförande fritids-nämnden:
1. Ja, jag tror att den handlar om att allt det man gör ska ha ett barnperspektiv.
2. Ja. I beredningsfasen av ärenden används barnchecklistan. Det är som en ande som svävar över oss.

Fotnot: Tidningen har även sökt Hans Byberg, byggnadsnämndens ordförande, som inte gått att nå då han befinner sig på semester. Lennart Ljungemo, chef för gymnasieförvaltningen, har heller inte gått att nå.

Mer läsning

Annons