Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så blir kommunens nya organisation

Annons

Kommunledningen har länge efterlyst en bättre organisation. Målen har varit att ge Faluborna en förvaltningsstruktur som tydligare talar om vart de ska vända sig med sina frågor, man har också sökt efter en organisation som har effektivare arbetsmetoder och ekonomi. Ett delmål är till exempel att ge kommunen färre förvaltningar.

Förslaget till ny organisation innebär att man rör om rejält i den kommunala grytan:

3 Socialförvaltningen delas upp i två olika förvaltningar med två politiska nämnder. En för socialtjänsten och LSS. En annan som framför allt ska ta hand om äldreomsorgen. Syftet med förändringarna är att få fram en plattare organisation som ger de anställda mer ansvar, och att politikerna ska få bättre förutsättningar att fokusera mer på bara ett område.

3 Fritid Falun ska slås ihop med gatu- och parkförvaltningen till något som nu kallas "det publika rummet". Tanken är att park, fritids- och sportanläggningar är närbesläktade frågor som bör vara under samma tak.

3 Kultur- och ungdomsförvaltningen är en ny kombination. Kulturens gamla ansvar för biblioteken ligger kvar men får nu samsas med ungdomsfrågorna. Det betyder att de tar över fritidsgårdarna från Fritid Falun och även en del ungdomsfrågor som i dag sköts om av stadskansliet. Förhoppningen är att ungdomsfrågorna ska få en mer framskjuten position i kommunen.

3 Kommunservice ska fokusera på städ, kost och förrådsverksamhet. Fastighetsskötarna får därför i den nya organisationen lov att promenera över till Kommunfastigheter. Kommunservice däremot får ta över bland annat post och transporter från ekonomikontoret.

3 Arbetet i kommunledningen ska också förändras i grunden. Personalkontoret, IT-organisationen, ekonomikontoret, Kommunfastigheter och stadskansliet ska bli en gemensam kommunstyrelseförvaltning. Alla funktioner och chefer behålls dock. In under paraplyet ska också näringslivskontoret, som dessutom kommer att få ta hand om EU- och omvärldsfrågorna.

3 De enda förvaltningarna som inte kommer att förändras i grunden är skol-, miljö- och stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoret kommer dock att få fler sysslor eftersom de bland annat får ta över ansvaret för trafikplanering från gamla gatu- och parkförvaltningen.

I går skulle kommunstyrelsen ta ställning till förslaget.

- Vi hade siktet inställt på att ta förslaget i dag, men facken som fick information om den nya organisationen i måndags ville ha lite mer tid att gå igenom det, och då ska de givetvis få det, säger kommunalråd Jonny Gahnshag (s).

Förhoppningen är nu att kommunstyrelsen ska kunna fatta beslut i början av november.

ANN-SOFIE MASTH

Mer läsning

Annons