Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S vill utveckla byskolorna

Annons

Elevantalet i grundskolan minskar drastiskt de närmaste åren. Det råder också politisk enighet i kommunfullmäktige omatt byskolorna ska bevaras och utvecklas. Kommunen ska också inom givna ekonomiska ramar bedriva skola med hög kvalitet och för personalen goda arbetsförhållanden, anser socialdemokraterna i Rättvik.

Under ett antal år har den ekonomiska pressen på kommunen varit stor och år 2005 kommer inte utgöra något undantag i det avseendet.

Socialdemokrater vill stärka by-skolornas roll trots det minskade elevunderlaget i framtiden.

"Efter att ha tagit del av möjliga varianter för byskolorna och centralskolorna kan vi konstatera att det finns möjligheter till utveckling av skolorna utan att någon skola ska vara hotat av nedläggning inom överskådlig framtid", säger (s) i ett uttalande.

"Vi socialdemokrater ser möjligheter i att sänka driftskostnaderna för Ingels skola, Sätra skola och Söderås skola genom att 2005 konvertera värmesystemen från olja och el till biobränsle alternativt värmepump där uppvärmningen i dag består av elpanna. El och oljeberoendet skulle då minska i riktning som stämmer med kommunens energiplan, samtidigt minskas uppvärmningskostnaderna med 50-60 procent i jämförelse med dagspriser på olja, el mot bioalternativen."

Grovt räknat skulle besparingen bli 275 000-300 000 kronor per år för Ingels, Sätra och Söderås.

"Enligt ett alternativ framtaget av rektorsområdet för Vikarbyn Sätra så skulle det gå att förlägga fritidsverksamheten som i dag är förlagd i paviljongen vid Sätra skola till huvudbyggnaden."

Då uppstår möjligheten att avveckla en ur energi och byggtekniskt dålig paviljong vid Sätra skola samtidigt som investeringsbehovet minskar drastiskt.

Det innebär slopad direktelsuppvärmning av bristfälligt isolerade lokaler samtidigt som kostnader för hyra inklusive städ och underhåll rimligtvis minskar.

Alla dessa åtgärder skulle minska kostnader utan att det påverkar den pedagogiska verksamheten negativt. Det minskade elevantalet gör det möjligt att avyttra paviljongen.

Socialdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden, BUN vill att nämnden uppdrar till förvaltningen att snarast utreda möjligheten att sänka driftkostnaderna genom konvertering till biobränsle alternativt värmepump där det för närvarande används elpanna/direktel.

I Ingels, Sätra och Söderås skolor och att i samråd med rektor och personal vid Sätra skola utreda vilka åtgärder som krävs och när det är möjligt med avveckling av paviljongen i Sätra.

Mer läsning

Annons