Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

s och c vill satsa miljoner på äldrevården

Annons

Det är Bernt Persson (s) som arbetat fram strategi och åtgärder inom äldrevården för de närmaste åren och de förslag han lagt fick i sin helhet gehör i "regeringsgruppen".

Innebörden är att under 2005 öka den föreslagna ramen med 24,1 miljoner kronor. Det betyder att socialnämndens ram totalt omsluter 311,5 miljoner kronor.

Resurserna ska bland annat användas till att täcka tidigare underbudgeterad verksamhet.

Sex nya särskilda boendeplatser inrättas på Tomtebogården under mars-april. De nya platserna kan tillskapas inom befintligt skal, heter det.

Vidare inrättande av två nya platser för demensvård på Tomtebogården. Även det under mars-april.

Två nya växelvårdsplatser på Tomtebogården kommer snarast att inrättas.

Verksamheten för dementa i Grindstugan utökas från nuvarande fem dagar till sju dagar i veckan. Även detta kommer att ske så fort som möjligt.

Slutligen kommer medel för ytterligare en tjänst för att förstärka den dagliga verksamheten för psykiskt handikappade att tillställas RSMH.

När det så gäller plan för 2006-2007 vill socialdemokraterna och centern sätta igång byggandet av 20-25 nya särskilda boendeplatser som ska öppnas 2007. Trolig byggplats är Saxnäs.

Vidare vill de båda partierna höja ramen 2006 utifrån 2005 års nivå och med ytterligare 15 miljoner kronor 2007.

- Vi anser det vara av stor vikt för befolkningen att redan nu presentera vad vi vill göra inom äldrevården, förklarade Bernt Persson efter måndagens kommunstyrelsesammanträde och han tillade.

- Med hemtjänst i eget boende och de riktade boendena och utbyggnaden av särskilda boenden så har Mora kommun en struktur för äldreomsorgen som kan hålla fram mot år 2010.

Oppositionspartierna hade ingenting att erinra mot det i kommunstyrelsen framlagda förslaget.

STEN WIDELL

Mer läsning

Annons