Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rötslam blir lösningen på Nybergsprojektet?

Annons

Det hävdar Tage Hägerman, renhållningsansvarig hos Smedjebackens Energi och Vatten.

Det skulle i så fall lösa större delen av det ekonomiska krav som Naturvårdsverket ställt på kommunen.

Smedjebackens kommun med tekniske chefen P-O Dahlström i spetsen fick en kalldusch när det stod klart att kommunkassan förväntades stå för minst fem procent, eller 2,5 miljoner, av den totala kostnaden på cirka 50 miljoner kronor.

På Naturvårdsverket kommenterades den lokala chocken med att informationen om villkoren gått ut tidigare. Kjell Fernkvist på det statliga verket hänvisade till EU:s bidragskungörelse.

- Kungörelsen är visserligen inte antagen ännu, men vi kör efter den i varje fall. Och vi är bundna av reglerna, förklarade han i NLT i början på oktober.

Men det framgick också att kommunen inte nödvändigtvis måste pressa fram kontanter. Egna arbetsinsatser eller material som kan användas för att täcka över gruvgifterna vid Nybergsmagasinet var tänkbara alternativ till pengar.

Och nu pekas lösningen ut på det lokala planet i rötslam.

- Det skulle kunna gynna båda parter, säger Tage Hägerman.

Rötslammet är och har varit ett bekymmer för kommunen eftersom det inte fått spridas på jordbruksmark

Höga zinkhalter är bara ett av problemen. Dessutom är strängare regler på gång. Och efter 2005 får organiskt avfall inte deponeras över huvud taget.

- Jag är osäker på vilka direktiven blir.

En aspekt som Tage Hägerman för fram är dock att vid rötning räcker det med 35-gradig värme. Men ska slammet hygieniseras krävs det dubbla, 70 grader.

Och högre värme betyder ökade kostnader.

Därmed betraktas Nybergsprojektet som mycket intressant. Rötslammet skulle kunna användas utan den kostsamma vidareförädlingen.

Hägerman har under lång tid propagerat för att rötslammet ska användas. Nu ser han möjligheterna öppna sig. Åtminstone för ett antal år framåt.

- Vi har visserligen inte tillräckligt stora mängder i lager. Men om projektet drygas ut till tio år, och om vi samarbetar med Ludvika klarar vi det.

Tage Hägerman har haft en del inledande samtal med kollegorna i Ludvika.

- Tillsammans skulle vi kunna få fram cirka 4 000 kubikmeter rötslam om året.

På tio år skulle det således bli 40 000 kubikmeter. Det beräknas räcka för att dra ett täcke över gruvgifterna.

Frågan är dock vad den volym-en skulle motsvara i pengar?

Tage Hägerman bedömer att värdet på rötslammet skulle motsvara runt 50 kronor kubikmeter. Sett över en tio år lång period skulle värdet vara upp i ett par miljoner kronor.

- Dessutom ska man tänka på att rötslammet finns här. Det skulle inte behövas långväga transporter med material.

Tage Hägerman understryker att arbetet med att få ner zinkhalterna i rötslammet självfallet fortsätter även om det blir en del i Nybergsprojektet.

Nämnas kan att rötslamslösningen enligt Tage Hägerman ännu inte presenterats för vare sig länsstyrelsen eller Naturvårdsverket.

Nybergsprojektet och rötslammet fanns dock med som en punkt på teknik- och fritidsutskottets senaste sammanträde.

HARRI KRIIKKULA

Mer läsning

Annons