Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Röjningsprojekt i Alderängarna

Annons

Naturreservatet i Alderängarna ska vårdas enligt särskild uppgjord skötselplan.

Mora kommuns arbetsmarknadsenhet inleder nästa vecka röjningsarbeten på klapperstensområdet närmast Österdalälven.

- Det här blir en form av pilotprojekt eftersom det inte finns några referenser att hämta från andra håll i landet, berättar Lars Malmberg vid kommunens miljökontor.

Klapperstensområdet har, efter regleringen av älven, på vissa delar fått en etablering av tall och björk. Detta har inverkat menligt på det unika insektslivet som kräver solvarma ytor bevuxna med de viktiga värdväxterna ängsvädd, ängsruta, käringtand, kattfot, slåtterfibbla och fjällnejlika.

Lars Malmberg berättar att arbetsmarknadsenheten kommer att utföra röjningsarbeten på en yta av två-tre hektar inom klapperstens-området. Arbetena kommer att pågå under några veckor och ska utföras så att fällda träd i sin helhet transporteras ut från området. Det blir alltså inget ris kvar.

- Vi avser även att provelda vissa ytor för att få bukt med ljungen som vi annars tror kan ta överhand och breda ut sig över området, varvid önskad effekt uteblir, säger Lars Malmberg.

Det kan tilläggas att Alderängarnas naturreservat totalt omfattar 120 hektar, varav 22 hektar är vatten.

STEN WIDELL

Mer läsning

Annons