Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Riv muren mot Västmanland

Annons

Vårdavtalet är dessutom överklagat och torde därmed inte vinna laga kraft förrän en eventuell dom fallit. Därmed blir det upp till landstingsråden Glenn Andersson (s), Västmanland, och Alf Johansson (s), Dalarna, att tills vidare betala för varje vårdtillfälle som skett i "brödralandstingen". Detta även retroaktivt! Detta kommer med stor sannolikhet att bli en långvarig juridisk process.

Det känns bra att någon säger ifrån såsom Avesta lasaretts akutmottagnings chef Folke Lindqvist och landstingsledamoten Göran Engström (c), Söderbärke.

Det finns möjligheter att utveckla Avesta lasaretts potential redan nu med flera typer av specialistmottagningar och viss dagkirurgisk verksamhet. Länsgränser kommer att falla och då gäller det att ha visioner och tidigt vara förberedd på utveckling. Har vi då bara några vårdcentraler och geriatrik står vi oss slätt och ytterligare centralstyrning tar över.

Det ska finnas en framtid för var och en som blir tvungen att anlita sjukvården såväl akut som planerad. Då vill man att den ska finnas nära, tillgänglig och ha god kvalitet. Den andra sidan, personalsidan, vill känna trygghet i arbetet; att inte tvingas byta arbete eller bli arbetslös, ha en bra arbetsmiljö och kunna påverka sin arbetssituation.

Om Södra Dalarnas närsjukvårdsområde eller delar av det skulle drivas under annan driftsform än landstingets, med lokalt styre och utökat upptagningsområde, ökar möjligheten till rekrytering betydligt. Många är intresserade av att arbeta under mer självstyre. Detta kostar inte patienterna något extra i den mån man får ett avtal med landstingen, vars majoritet hittills varit omedgörligt och tyst i frågan. Det skulle även om avtalsfrågan mellan landstingen löstes till norra Västmanlands befolknings fördel till och med innebära att ett "frisjukhus" inte är nödvändigt.

Avesta ligger perfekt geografiskt mellan Västerås och Falun. Kan vi dessutom prestera en bra och ha kostnadseffektiv vård är detta desto bättre.

Undertecknade är för ett framtida scenario där landstingen överlämnar primärvården till kommunerna och sjukhusen till staten. Sjukhusen får därmed bekänna färg utifrån kvalitet.

Besluten från centralmakten i Falun/Västerås gentemot befolkningen i Södra Dalarna/Norra Västmanland har vi sett tillräckligt av. Falun/Borlängebor och Västeråsare agerar enbart i egen sak.

Vi vill att makten ska återföras till patienterna! De ska kunna söka den vård de vill ha, oavsett om den skulle råka vara förlagd till "fel län".

Våga stå upp mot överhögheten!

PER IRVING,

Mer läsning

Annons