Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Riv gärdsgårdarna"

Annons

Rapporten ska ligga till grund för en framtidsdiskussion om vad som måste göras för att kunna åstadkomma en hållbar utveckling i Älvdalens kommun.

Kommunens befolkning har sedan 1975 minskat från 8 428 invånare till 7 588. Minskningen är störst för Särna som förlorat 23,7 procent av sina invånare sedan 1975 medan Älvdalen förlorat åtta procent av sina invånare. För Idres del ligger minskningen på endast 3,4 procent.

Om inget sker kommer kommunens befolkningen att år 2030 vara under 6 000. Redan idag är skolklasserna små i kommunen. I åldersklasserna upp till tio år handlar det om totalt 70 barn för Älvdalen, 15 i Idre och cirka sju i Särna.

När det gäller den kommunala servicen för norra kommundelen skriver Bengt Welin att den måste kunna förläggas till en av orterna och användas av befolkningen i hela området. Welin pekar dock inte ut varken Idre eller Särna som den ort kommunen bör satsa på.

Idre är kommunens lysande undantag vad gäller åldersfördelning och befolkningsförutsättningar. Den tidigare så fattiga fjällsocknen har med turistsatsningarna blivit en nära nog överhettad bostadsort med stor efterfrågan på bostäder. Det för att kunna tillmötesgå den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden i Idre.

Befolkningen i Idre har en unik ålderskurva jämfört med andra glesbygdsorter. Trots det behöver Idre en ökande andel inflyttande för att klara av att hålla befolkningen på dagens nivå. Prob-lemet är bostadsbristen i Idre, en brist som inte blivit mindre genom stängningen av ett antal bostäder. Samtidigt har politiska beslut inneburit att en planerad satsning på nya bostäder, i privat regi, gick om intet.

I sin rapport konstaterar Welin nödvändigheten av kommunens satsningar på turismen, dock utan att förringa övrig näring. Det viktigaste är dock att förutsättningen för arbeten skapas, men också bra vägar och bra kommunikationer behövs.

Likaså måste ett bra och attraktivt boende erbjudas. På så sätt ska folk kunna bo i en kommundel men jobba i en annan.

När det gäller attityder till landsbygden skriver Welin följande:

"Ansvaret för att ge positiva bilder av landsbygden, att bo, att verka och att vara företagare i Älvdalens kommun kan inte överlåtas. Det är vi som bor här som har ansvaret för att tala om hur bra kommunen är och hur bra det är att leva här. Även om varje medborgare har ett ansvar vilar ett särskilt ansvar på kommunfullmäktige. Det är fullmäktige som är de främsta företrädarna för hela samhället och dess invånare. Det är fullmäktigeledamöterna som har fått förtroendet att företräda invånarna."

Welin sammanfattar sina förslag till en hållbar utveckling i ett antal punkter som bland annat handlar om fler arbetstillfällen, ökad inflyttning, gemensam satsning på turism, attraktivt boende, kommunal service i kommunperspektiv och inte i kommundelsperspektiv.

Vad Welin inte skriver, men medger på en fråga, är att kommuninvånarna och dess politiker måste se kommunen som en helhet och riva gamla gärdsgårdar. Likaså måste befolkningen vara beredda att i större utsträckning pendla mellan kommundelar och då kanske främst från Särna till Idre. Därtill behövs en satsning på ett attraktivt boende.

Kommunstyrelsen kommer nu att avsätta tid för en diskussion om kommunens framtid vid sitt nästa möte.

NISSE SCHMIDT

Mer läsning

Annons