Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Riskabla klassrum

Annons

Bakgrunden är att Arbetsmiljöverket den 3 februari i år vid besök i Noretskolan lade märke till vissa brister i arbetsmiljön. Den 18 februari beskrev verket bristerna för kommunen och krav om att dessa måste åtgärdas. Vid senare uppföljning har det visat sig att kommunen inte avhjälpt samtliga brister.

Arbetsmiljöverket beskriver i sex olika punkter kvarstående brister och gör en sammanfattande bedömning att avsaknad av ögonspolanordning samt brister beträffande ventilationens och nödduschens funktion medför risk för ohälsa och olycksfall.

Bristerna avseende kontroll-rutiner kan medföra att risker inte upptäcks och åtgärdas, vilket i sin tur medför risk för ohälsa och olycksfall. Arbetsmiljöverket finner därför påkallat att förelägga kommunen undanröja kvarstående brister.

Beträffande kemisalen vid Morkarlby övre skola har verket funnit att det fortfarande saknas en skriftlig uppgiftsfördelning för arbetsmiljöarbetet inom kemiundervisningen.

"Det saknas också ett kontrollsystem som visar eventuella fel i dragskåpet i klassrum14. I klassrum 12 finns ett kontrollsystem som vid uppföljningsbesöket provades. Dragluckan öppnades till arbetsläge och då utlöstes larmet. Det är oklart hur och om systemet fungerar", skriver verket och gör bedömningen att avsaknad av skriftlig uppgiftsfördelning för arbetsmiljöarbetet inom kemiundervisningen kan medföra dels att personal och elever vid skolan inte vet till vem de ska anmäla brister och risker, dels att någon undersökning och riskbedömning inte genomförs. Detta kan innebära att brister och risker inte upptäcks och åtgärdas, vilket i sin tur innebär risk för ohälsa och olycksfall.

Bristerna beträffande ventilationssystemets kontrollfunktion kan medföra att risker inte upptäcks. Detta innebär i sin tur risk för ohälsa.

STEN WIDELL

Mer läsning

Annons