Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Risk för godtycklighet stoppar taxeändring

Annons

Miljö- och byggnadsnämnden betraktar det som fullständigt omöjligt att genom nedsättningar av kostnader i taxan behandla fastighetsärenden på olika sätt.

Nämnden säger därmed bestämt nej till förslaget om att ta fram regelverk och taxor som stimulerar tillvaratagande av gamla byggnader.

I en motion till kommunfullmäktige har Anders Ahlgren, Birgitta Floresjö och Jan Bergman, samtliga (c) föreslagit att kommunen ser över regler och taxor i syfte att stimulera ägare till gamla byggnader att underhålla och reparera dem.

Motionärerna betraktar det som viktigt för boendemiljön och bygden.

- Bygglovsavgifter blir ofta betungande för dem som har för avsikt att iordningställa en gammal fastighet. Ska man exempelvis ta ner och åter sätta upp ett timrat hus utgår avgifter för både rivningstillstånd och bygglov för återuppbyggnad, heter det i motionen.

Kommunfullmäktige har också ställt sig bakom förslaget, men miljö- och byggnadsnämnden är av en annan åsikt och reser en rad invändningar:

- Vad är ett "gammalt hus"? Vem ska göra den bedömningen? Hela kommunen består av gamla hus och gårdar. Det skulle kräva stora resursförstärkningar att klara den uppgiften i Gagnefs kommun och risken för godtyckliga bedömningar är uppenbar.

Nämnden påpekar att den redan verkar för att bevara och stimulera tillvaratagande av äldre bebyggelse och att den till sin hjälp i det arbetet har resultatet av flera inventeringar av äldre bebyggelse och kulturmiljöer.

- Nämnden arbetar även med att ta fram områdesbestämmelser för olika platser. Där kan man reglera byggandet för att tillvarata gammal bebyggelse och bevara gamla miljöer. Förvaltningen har också tagit fram och till samtliga hushåll distribuerat en broschyr om att bygga på landsbygden och i byar, betonar nämnden.

Majstångsresning

vid dagcentralen

MOCKFJÄRD. Majstången har rests vid dagcentralen i Mockfjärd. Midsommarfirandet vid centralen är ett samarbete mellan kyrkan och PRO i Mockfjärd. Efter resningen bjöds de boende vid dagcentralen på kaffe och tårta samt underhållning. Slink Inn-orkestern spelade och Maria, två år, och Elin, fyra år, från Mossbo, Alfta, sjöng några sånger. Majstångsresningen utgör avslutningen på vårens aktiviteter.

Mer läsning

Annons