Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Riktlinjer för egensotare

Annons

Miljö- och byggkontoret har inte översvämmats av ansökningar gällande sotningsdispenser. Sedan Räddningstjänstlagen ersattes av Lagen om skydd mot olyckor vid årsskiftet har dock elva husägare lämnat in en ansökan.

Men eftersom Smedjebackens kommun precis som andra kommuner inte riktigt hinner med i svängarna när statliga inrättningar inför nyordning har alla som är sugna på att sota fått vänta på besked.

Efter att konsekvenserna av den nya lagen bollats mellan de lokala instanserna står det nu klart att nya riktlinjer är i sikte.

Med Räddningsverkets allmänna råd som ledstjärna föreslår miljö- och byggkontoret vilka antal kriterier som ska gälla när ansökningarna ska prövas.

I grova drag innebär detta att den enskilde husägaren antingen sotar själv eller låter sotarmästaren göra jobbet som tidigare.

Något mellanläge där husägaren sköter anläggningen i huset, medan sotaren svarar för utejobbet uppe på taket tillåts inte enligt riktlinjerna.

Den enskildes kunskaper om anläggningen och dess funktion samt de generella förutsättningarna att klara sotningen kommer att läggas i vågskålen.

Förvaltningschefen Sven Andersson medger att det kan bli en grannlaga uppgift att pröva ansökningarna.

I andra kommuner har det talats om att erbjuda husägare en utbildning. Det kan bli fallet även i Smedjebacken.

- Men vi kan inte tvinga någon att utbilda sig. Lagen ställer nämligen inget krav på detta, påpekar Sven Andersson.

Han konstaterar samtidigt att det skulle förenkla handläggningen om alla genomgått en utbildning.

Efter att nämnden sagt sitt om förslaget ska ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni räknar Sven Andersson med att den nya uppdelade taxan ska kunna antas.

Den nya taxan innebär att avgiften för brandskyddskontrollen ska alla betala, oavsett om vederbörande sotar själv.

Det nya föreskrifterna föreslås träda i kraft vid halvårsskiftet.

HARRI KRIIKKULA

Mer läsning

Annons