Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rikskänd jurist och medlare i spetsen mot vindkraftspark

Annons

Lars-Gunnar Albåge är en i hela landet mycket välkänd jurist med en lång karriär inom bland annat Svenska arbetsgivareföreningen, SAF, bakom sig. Genom giftermål med älvdalsflickan Margit Kettisen, död sedan 17 år, kom deras barn att äga en fastighet i Rämma. Margit Kettisen var dotter till den store Älvdalssonen Carl Kettisen, som en gång tillsammans med Frida Åhs och Hans Kvist skötte hela Älvdalens kommuns angelägenheter. Margits mor hette Agnes Hagström, syster till Albin Hagström.

- Jag har ingen anledning att söka konflikt med någon, men motståndarna mot vindkraftverken i Rämma ville ha juridisk hjälp. Eftersom jag själv tycker att jag har stöd i lagen och bestämmelserna om att placeringen av vindkraftsparken i Rämma är felaktig, så har jag engagerat mig, säger han.

- I kommun och länsstyrelse har det varit så mycket tyckande och åsikter när det gäller den planerade vindkraftsparken vid Rämma. Därför har vi överklagat länsstyrelsens beslut att bekräfta byggnadsnämndens beslut om bygglov till länsrätten i Dalarna. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegations tillstånd till vindkraftsparken har överklagats till Miljödomstolen vid Stockholms tingrätt.

- Det är bra att ärendet nu kommer upp till domstol där det kan få en juridisk prövning, säger Lars-Gunnar Albåge.

- Det är så mycket som talar emot en etablering av en vindkraftspark vid Rämma. Ett exempel på detta är att Vindkompaniet i sin egen miljökonsekvensbeskrivning skriver bland annat: "Förutsättningarna för ett lyckat vindkraftsprojekt är att vindtillgången är god och att risken för konflikter med motstående intressen är liten", säger Lars-Gunnar Albåge.

- När det gäller vindtillgången är området klassat som det område med den lägsta ekonomiskt möjliga vindtillgången av de områden som genom länsstyrelsen mätts upp av Uppsala universitet i Älvdalens kommun.

- De "motstående intressena" i form av enskilda människor som hävdar Rämmas landskapsbild och övriga värden är emellertid inte små, fortsätter han.

- Bakom överklagandena står nämligen 188 personer, vilka representerar 82 fastigheter i Kåtilla, byn till vilken Rämma fäbodar hör. Det finns således i Älvdalen en kraftig opinion mot vindkraft i Rämma.

- Ingen regional och kommunal planering har gjorts för vindkraften i länet eller kommunen. Boverket har utarbetat en handbok för "Planering och prövning av vindkraftsanläggningar" i samråd med Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. Men varken Dalarnas län eller Älvdalens kommun har gjort någon vindkraftsplanering. De nuvarande nationella bedömningarna omfattar sålunda inte Dalarna.

Älvdalens kommuns miljönämnd sa nej till vindkraftsparken vid Rämma. Motiveringen var att det inte fanns ett planeringsunderlag. Innan det finns "bör inte beslut fattas om vindkraftsanläggningar där påverkan på landskapsbilden är stor", skrev miljönämnden bland annat.

- Om lokaliseringen vid Rämma vägts mot andra alternativ i hela kommunen skulle Rämma knappast komma i fråga för vindkraft.

- Om det inte finns en omsorgsfull regional och kommunal planering inför etableringen, så hamnar sakägare, övriga enskilda intressenter och allmänhet i underläge. De som driver vindkraftsfrågorna har ett försteg i fråga om initiativ, information, kunskaper och ekonomiska resurser samt bildande av ett "intressenätverk". Rämmaärendets hantering ger en tydlig belysning av detta.

- Med kommunens och länsstyrelsens synsätt skulle mäktiga miljöer på andra håll i Sverige också utan närmare överväganden kunna ianspråktagas för vindkraft. Siljansbygden, Kinnekulles silhuett, Stockholms skärgård, det bohusländska kustlandskapet. I Älvdalen skulle även Hykieberg kunna exploateras om det bara blåser bra och finns möjlighet att leda bort strömmen.

- Att detta synsätt inte överensstämmer med lagen belyses av ett rättsfall beträffande Bohuslän. Det gäller ett avslagsbeslut av Miljööverdomstolen i ett mål angående en vindkraftspark i närheten av Tjörn: "Vindkraftverken skulle komma att dominera landskapet och intrycket av orörd natur i kustbandet skulle helt förloras".

Lars Gunnar Albåge anser alltså att han och de 188 Kåtillabor han representerar har mycket väl på fötterna när de nu har överklagat tillstånden för vindkraftverken.

- Jag är glad att ärendet nu kommer upp till en rättslig prövning. Vi har också begärt syn på platsen innan beslut fatta, säger han.

I överklagandena tas också upp frågor om brister i miljökonsekvensbeskrivningen, bullerstörningar, väg-, mark-, anläggnings- och transportfrågor och frågan om lokal sysselsättning.

Vindkraftsparken på Granberg vid Rämma fäbodar är planerad att bestå av sju vindsnurror som får en totalhöjd på högst 126 meter, vilket är dubbelt så högt som Älvdalens kyrktorn.

BJÖRN REHNSTRÖM

Mer läsning

Annons