Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ridningen kvar på Främby udde

Annons

Det mesta talar i dag för att ridanläggningen blir kvar på Främby udde. De flesta som hört av sig till kommunen under samrådsskedet är positiva till det, dels för att verksamheten fungerar där den är, dels att det inte finns något bra alternativt läge.

Ridanläggningen behöver dock byggas ut men troligen går det inte att göra det i den omfattning som verksamheten anser behövs.

- Men att ordna fram 50 stallplatser varav 40 boxar ska vi försöka ordna, säger kommunalrådet Jonny Gahnshag.

Parallellt med utredningen kring ridanläggningen har det också gjorts utredningar om en ny campingplats och bostäder i området.

En ny campingplats skulle kunna samsas med både ridverksamhet och det rörliga friluftslivet i området. Det tror både stadsbyggnadskontoret och politikerna i kommunstyrelsens utvecklingsutskott.

Men det är ändå inte säkert att den nya campinganläggning som kommunen vill ha kommer att byggas just där. Det finns tre andra alternativa lägen att välja på.

Det kommunen anser sig behöva är en anläggning med plats för mellan 100 och 150 husbilar och 200 tält samt ett tiotal enklare campingstugor.

Förutom Främby udde skulle en sådan anläggning kunna rymmas även i Kivnäbben nära Vikagården. Den skulle också få plats i Sandviken i det område som används som sandtag. Det fjärde alternativet ligger i Källviken mellan bostadsbebyggelsen och järnvägen.

Samtliga alternativ ska nu gå ut på samråd så berörda får ge sin syn på saken.

Att Främby udde också skulle vara lämpligt för bostäder har sin bakgrund i projektet "attraktiva tomter" som kommunen drog igång. Där pekades området ut som ett av de mest attraktiva.

Och det är det nog, men bostäder där kolliderar med övrig verksamhet anser de flesta remissinstanser och däribland länsstyrelsen. De upplevelsemässiga naturvärden som finns på udden är svåra att hitta på andra håll i Falun. Och de blir allt värdefullare ju mer stan förtätas, så på lång sikt vore det mycket olyckligt att förstöra udden med bostader.

De åsikterna tycks politikerna ha tagit till sig. Udden är inte längre lika intressant för bostadsbebyggelse.

- Risken är att både boende och länsstyrelsen kommer att vara mycket kritiska till det och det är ingen idé att stånga pannan blodig, säger Jonny Gahnshag.

För att kompensera ett bortfall av tomter på Främby udde gav kommunstyrelsens utvecklingsutskott stadsbyggnadskontoret i uppdrag att med extra prioritet återuppta projektet "attraktiva tomter". Då kan det eventuellt bli aktuellt att ta fram sådana i Källviken i stället.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons