Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Revisorer reagerar över att skolpolitiker anser sig sakna full kontroll

Annons

Ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden känner inte att de har tillräcklig kontroll över verksamheten. Revisorerna anser att det här är något som nämnden måste ta på största allvar.

Revisorerna har ställt enkätfrågor till ledamöterna i de olika nämnderna. Av barn- och utbildningsnämndens elva ledamöter svarade bara åtta på frågorna - trots att alla är skyldiga att svara. Vilka som svarade vad framgår inte, eftersom frågorna besvarades anonymt.

På frågan om nämnden har tillräcklig kontroll över verksamheten svarade de åtta i genomsnitt "delvis", något som revisorerna alltså reagerat över.

För övrigt anser ledamöterna att de har bra ekonomisk uppföljning av verksamheten och att samarbetet mellan politiker och tjänstemän fungerar bra. De anser även att de får bra beslutsunderlag.

Bland de kommentarer som lämnats i enkätsvaren märks: "Ibland känns det som om man drunknar i olika mål från staten, oss själva och verksamheten", "Målen är realistiska och harmonierar med de statliga från skolverket. Mål och medel skulle komma från samma håll", "De nationella målen är många, omöjligt att följa upp alla", "Det är förvaltningen som styr och man måste lita till 100 procent på att den information man får är riktig. Tyvärr har jag en känsla av att vissa, för förvaltningen, obehagliga saker undanhålls nämnden" samt "Synen på oss politiker som verksamhetsfrämmande storskojare blir också lite påfrestande ibland".

Mer läsning

Annons