Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Reviderad IT-plan ställer högre krav på lärarna

Annons

- Det här har inte varit en självklarhet, även om det kan tyckas vara det, förklarar Håkan Anestedt (s), vice ordförande för social- och utbildningsnämnden.

Anestedt ingår i den arbetsgrupp av politiker, IT-pedagog, data-ansvarig och IT-tekniker, som tillsammans arbetat fram det nya förslaget.

"Varje lärare måste själv ha de kunskaper som fordras av eleverna. Varje lärare som undervisar inom årskurs 7- 9 måste alltså själv uppfylla de krav som C- och D-körkorten ställer", citat nya IT-planen, med inriktning data, för sou-förvaltningen.

IT-användning i det dagliga arbetet förutsätter en god standard inom tre områden- elevernas kunskaper, personalens kunskaper och bra infrastruktur, konstaterar arbetsgruppen inledningsvis. Vidare detaljeras kraven för att erhålla de olika datakörkorten, A- B- C- och D-kort, samt möjligheter och krav för den som önskar skaffa sig ECDL-körkort, som fungerar som en internationell examen.

Att välutbildade lärare är en förutsättning för en bra skola, framgår av IT-planen, liksom att personal inom barnomsorg och skola ska ha sådana kunskaper att de kan utnyttja informationsteknologi i sin verksamhet. De ska kunna stimulera elever med begränsat intresse, se till att användandet av IT inte blir könsbundet- det vill säga flickor bör använda IT i samma utsträcknings som pojkar.

Att skolan traditionellt har använt sig av datasalar, åtminstone på högstadienivå, blir en begränsning, har arbetsgruppen konstaterat.

En dator isolerad från det dagliga arbete är ett minus - om den ska kunna utnyttjas som pedagogiskt hjälpmedel måste datorerna in i klassrummen som en naturlig del av vardagen.

Fem skolor har svarat på social- och utbildningsnämndens remiss angående den planerade IT-revideringen. Stallbacken, Junibacken och Östansbo önskar förtydliganden beträffande de olika datakörkorten, medan Håksbergs skola överlag har en negativ inställning till hela planen, enligt social- och utbildningsnämndens Jan Gradin, som sammanställt svaren. Parkskolan har muntligt svarat att datasalen måste finnas för grundläggande utbildning.

Den reviderade IT-planen gäller 2004-2006.

Tycker du att lärarna har tillräckliga datakunskaper?

LENA RELTE

Mer läsning

Annons