Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rent spel utan dopning viktigt även i näringslivet

Annons

Vasaloppet har genom Rolf Hammar gått ut och tagit en tydlig ställning för vikten av rent spel och därmed tagit ställning mot dopning i alla former. Vasaloppets rakryggade inställning i denna fråga är välkommen, glädjande och berömvärd. Dopning är fusk och fusk är alltid fel.

Ser vi på detta med dopning i ett lite mer allmänt sammanhang och sträcker ut betydelsen till att omfatta olika former av otillbörlig stimulans så finner man att dessa problem också berör näringslivet.

Här handlar det dock inte om sprutor, piller och andra sätt att höja den fysiska prestationsförmågan. Den "dopning" som berör näringslivet är alltså inte lika lättavgränsad men likafullt negativ och skadlig.

Som exempel på "näringslivsdopning" kan nämnas godtyckliga bidrag och företagsstöd, otillåtna prissamarbeten, skattefinansierad affärsverksamhet och regelverk som förhindrar privata etableringar.

Olika former av godtyckliga bidrag och företagsstöd sätter normala konkurrensbegrepp ur spel. Det gäller även vissa bidrag som kanske ges med de bästa av syften men som tyvärr ofta innebär osund konkurrens med andra lokala företagare som inte fått ta del av bidragen.

Det måste rimligtvis vara bättre att låta kapitalet stanna i företagen och arbeta där i stället för att via skattsedeln ta in medel till staten som sedan mer eller mindre godtyckligt fördelas tillbaka till ett fåtal företag.

De ogynnsamma effekterna av olagliga prissamarbeten och kartellbildningar mellan företag torde vara väl kända för de allra flesta.

Vi behöver ett regelverk som är lätt att förstå och tillämpa, en effektiv kontroll samt inte minst kännbara påföljder för de som bryter mot regelverket.

Att det finns skattefinansierad affärsverksamhet i offentlig sektor som osunt konkurrerar med privata företag är nog allmänt känt.

Även här kan syftet initialt ha varit gott men effekten blir nästan alltid osund konkurrens på en lokal marknad där en privat företagare, i värsta fall, riskerar att slås ut.

Offentliga regelverk och tillämpningar som förhindrar privata aktörer från att etablera verksamhet som kan konkurrera med det offentliga är dessvärre heller inte ovanligt.

Det kan till exempel gälla privata vårdgivare som vill erbjuda sina tjänster för att täcka det stora vårdbehovet. Många landsting, inte minst i vårt län, håller dock emot och förvägrar dessa företag möjligheten att tillfredsställa behovet.

Som skäl anges ofta kostnadshänsyn men sanningen är den att när landstingen "sparar" så får staten betala notan genom mångdubbelt större kostnader i de allmänna försäkringssystemen, inte minst gäller detta sjukförsäkringen.

Men det finns också "dopning" på nationsnivå. De som propagerar för ett nej till EU:s öppna inre marknad och nej till euron propagerar faktiskt för en utveckling med svenska särregler och en flytande svensk krona.

Genom dessa begränsningar sätter vi alltså konkurrensen ur spel och vi låter kronan smygdevalveras i stället för att lösa de grundläggande problemen med Sveriges bristande tillväxt och vår ogynnsamma kostnadsutveckling.

I idrottens värld leder avslöjad dopning normalt till två års avstängning. I näringslivet leder i de flesta fall motsvarande händelser inte till någon åtgärd alls.

En idrottare kan efter två år i många fall "komma igen". Efter uppriktig ånger och tydlig avbön kan idrottaren till och med vara välkommen åter.

Företag som slås ut och hamnar i bakvatten på grund av osund konkurrens är dessvärre borta för alltid. Här hjälper dessvärre ingen ånger.

Låt oss nu bli fler som står upp för rent spel och konkurrens på lika villkor såväl i idrottens värld som i näringslivet.

CARL STRÖM

Mer läsning

Annons