Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rening kostar miljoner

Annons

En del av Gruvbäckens tillrinning går i ett dike utefter Leksandsvägen där det läcker ut tungmetaller från sandmagasinen. En annan del som hamnar i bäcken kommer från rödfärgsråvaran.

Vid Gruvrondellen går bäcken ner i en kulvert som sedan mynnar ut i Faluån i höjd med Folkets hus. Det förorenade vattnet förs sedan till Tisken och vidare till Dalälven för att slutligen hamna i Östersjön.

På sin väg släpper det ifrån sig en del tungmetaller som hamnar i bottensedimentet i bland annat Tisken. Och ska Tisken muddras och göras fin måste även Gruvbäcken renas.

- Ja annars är man ju tvungen att muddra igen om ett antal år, säger va-chefen Gerhard Pantsari.

Länsstyrelsen har tittat på hur reningen ska kunna göras och det finns två vägar att gå för att fånga upp tungmetallerna ur vattnet. Enligt en grov kalkyl handlar det om en investering på mellan 20 och 27 miljoner kronor, uppger Gerhard Pantsari.

Det ena är att leda vattnet till Främby reningsverk som redan i dag renar gruvvattnet. Men då behövs det göras en del kompletteringar i verket som ännu inte är kostnadsberäknade. Utöver det ökar driftskostnaderna med mellan två och tre miljoner kronor.

Det andra är att bygga ett nytt reningsverk på gruvområdet som tar hand om allt gruvvatten och som då också skulle kunna rena bäckvattnet.

Den vägen är Stora Enso nu inne på men det har inget med Gruvbäcken att göra. Den tanke Stora Enso i stället har är att försöka återvinna tungmetaller ur själva gruvvattnet.

Det är en stor investering på 77 miljoner kronor. Projektet är medtaget i kommunens lokala investeringsprogram som man nu söker statsbidrag för.

Om Stora Ensos projekt får det, blir det som mest 30 procent av investeringssumman, alltså runt 23 miljoner kronor.

Vilken reningslösning det blir för Gruvbäcken är därmed inte klar. Klart är inte heller vem som har ansvaret för reningen. Länsstyrelsen utreder nu om det är kommunen eller Stora Enso.

Först när man vet det är det dags att besluta på vilket sätt Gruvbäckens förorenade vatten ska tas om hand.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons