Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regler för fridfullt reservat

Annons

Sommar som vinter används Runn flitigt av solbadare, båtfolk, skridskoåkare och kollobarn.

Det är också framför allt för att freda ett mycket intensivt friluftsliv som öarna och vattnet i Runns norra del nu ska bli naturreservat. I Borlänge blev Tyskö, Nästö och Prästö naturreservat redan 1993, och nu står alltså Hjärtklack, Hellmansö, Orrholmen, Koholmen, Dejstolen och Roxnäs udde på tur.

Öarna domineras av tallskog i varierande ålder, de äldsta träden finns på Dejstolen där enstaka tallar är över 300 år gamla. Spår efter den rödlistade skalbaggen reliktbock, som är klassad som sårbar, har påträffats där.

Fågellivet är rikt, på hösten och våren går det att vid Roxnäs udde få syn på lite ovanligare sorter som strandskata och kustladd när de tar rast på sin väg norrut. Fornlämningar finns det på flera av öarna, bland annat har det funnits gravar på Dejstolen från tiden då digerdöden härjade i landet.

Hellmansö är den enda ön i hela Runn som har haft åretruntbofasta.

De två bostadshusen som i dag finns kvar på öns västra del uppfördes av den då välkände Faluhandelsmannen Anders Viktor Hesselius, 1878. Husen kan nu komma att målas om och huvudbyggnaden är då tänkt att återfå den gula färg som den hade vid förra sekelskiftet.

Eftersom syftet är att freda Falubornas tillgång till tätortsnära natur ska nya rastplatser och eldstäder med vedförråd anläggas.

På vissa ställen kommer strandkanterna att röjas för att skapa bra strandhugg i sollägen för kanotister och skridskoåkare.

Förbud föreslås det bli inom en rad områden, bland annat:

4 Inga nybyggnationer förutom de nya rastplatserna.

4 Inga motorfordon på isen, utom i den led som planeras gå genom reservatet.

4 Båtar får köra i max sju knop i området, undantaget är i leden genom området. Motorbåtstrafik förbjuds helt vid Roxnäs udde.

4 Förbud att starta och landa flygplan, helikoptrar och modellflyg.

Förslaget på skötselplan och föreskrifter är nu ute på remiss så att alla berörd ska få tycka till i frågan.

Efter årsskiftet väntas kommunfullmäktige fatta slutgiltigt beslut om vad det är som ska gälla i naturreservatet.

I kommunen finns ambitionen om att längre fram utöka naturreservatet till att omfatta också privatägda öar.

ANN-SOFIE MASTH

Mer läsning

Annons