Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regler får inget stöd

Annons

Djuråsbon har reagerat över att det finns 400 hästar i kommunen och att det därför behövs någon form av spelregler.

Han undrar vem som tar ansvar om personer eller egendom skadas av hästar eller om de orsakar sjukdomar, sämre livskvalitet eller osämja.

Kommunstyrelsens allmänna utskott hänvisar i sitt svar till ett yttrande från miljö- och byggnadsförvaltningen, som säger att det alltid är hästägarens ansvar att se till att hästhållningen sköts på ett sådant sätt att den inte vållar skada eller obehag för när-boende.

Tidigare sade de lokala hälsoskyddsföreskrifterna att djurhållning inom detaljplanelagt område inte var tillåten utan grannars medgivande och med tillstånd av kommunen.

Enligt miljö- och byggförvaltningen togs bestämmelsen bort, eftersom förvaltningen annars riskerade att hamna i en juridisk svår situation. Ändrade ägarförhållanden skulle nämligen kunna medföra att hästhållningen stoppades. Om hästägaren gjort stora investeringar i exempelvis stall kunde den svåra situationen uppstå.

Förvaltningen skriver också i sitt remissvar att kommunens struktur med många byar i direkt anslutning till jordbruk medför att djurhållning nära bebyggelse inte kan undvikas. Men man konstaterar också att de allmänna råd som finns om hästhållning har en dålig överensstämmelse med den struktur som finns i kommunen.

Djuråsbons medborgarförslag tas nu upp i kommunstyrelsen, som i sin tur lämnar förslag till fullmäktige, som har att ta slutligt beslut om hästhållning ska regleras eller inte.

Mer läsning

Annons