Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Region Dalarna blir loket för bättre infrastruktur

Annons

Om länet agerar samfällt är möjligheten att få gehör större. Insikten om detta är redan i dag djup. Förutsättningarna för breda och gemensamma ståndpunkter är goda.

Inom Region Dalarna pågår i dag arbetet med att förbereda länets remissyttranden. Det är viktigt att de ligger i samklang med vad olika aktörer i länet förordar.

I dag finns kommungrupperingar som arbetar för olika projekt, såsom exempelvis Dalabanan, Bergslagsbanan, Västerdalsbanan, Bergslagsdiagonalen, E-16-projektet från Gävle till Oslo, riksväg 68 genom Avesta, förbifarterna i Mora och Orsa samt förbättringar för turisttrafiken till Idre och Sälen. Detta är några exempel på intressen som måste vägas in i våra krav på framtiden.

Några objekt där särskilt hårda markeringar måste göras kan vara:

Salainfarten, rv 70, för in stora delar av trafiken från Mälardalsområdet till länet. Byggstart på detta projekt är planerad till 2006. Det måste tidigareläggas.

Projektet är av oerhört stor betydelse för hela näringslivet i länet, såväl turistnäringen som övrigt näringsliv. Salainfarten är en viktig pulsåder för Dalarna och måste prioriteras mycket högt.

Förbifart Ludvika är en annan viktig infart till länet. Den är en länk i Bergslagsdiagonalsprojektet, och har diskuterats och planerats under mycket lång tid.

Vikten av att något händer bevisas inte minst mot bakgrund av att vissa näringslivssatsningar hänger samman med start av detta projekt.

Ett sätt att komma vidare kan vara att satsa på en första deletapp mellan 2004 och 2007, och därefter ytterligare en etapp direkt efter.

För att klara såväl den ökande person- som godstrafiken efter Bergslagsbanan på ett bättre sätt är dubbelspåret mellan Falun och Borlänge ett viktigt projekt. Det är bra att det finns med pengar till såväl Domnarvets bangård som ett partiellt dubbelspår mellan Falun och Borlänge.

När det gäller dalabanan är det bra att det nu föreslås ordentliga satsningar vid infarterna till såväl Uppsala som Stockholm. De ligger tidigt i planeringen och bidrar till en minskad restid från Dalarna.

Mora-Borlänge behöver uppgraderas för högre hastigheter. Dessutom är dalabanan utpekad som en av fem nationella huvudstråk mot Stockholm. Det motiverar en helt annan satsning på dalabanan, och det måste starkt markeras från länet.

Satsningen på 160 miljoner kronor på Västerdalsbanan är välkommen och likaså en rad satsningar efter Bergslagsbanan. Men den sammantagna bilden är ändock att länet nu när de nationella planerna remissbehandlas har en del i övrigt att önska. Men motiven för ytterligare satsning på Dalarna är starka inte minst mot bakgrund av den stora tillströmningen av turister. Turismen är för Dalarnas del en viktig basnäring.

När yttrandet över de nationella planerna ska utformas är det hela Dalarnas intressen som ska vägas samman till en helhet. Det är ett mycket viktigt och för framtiden avgörande arbete. Näringsliv och fackliga organisationer är inbjudna till ett gemensamt möte den 9 april.

Direktionen för Region Dalarna - med representanter för alla kommuner och landstinget - tar ställning den 23 april.

Tillsammans måste nu olika aktörer i länet agera för en bättre infrastruktur. Just nu närmar sig ett mycket avgörande skede och då gäller det att försöka samla styrkorna. Därför bjuder Region Dalarna in såväl näringsliv som fackföreningar till överläggningar.

PETER HULTQVIST

Mer läsning

Annons