Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Reginatåget - ett tåg att vara stolt över!

Annons

Reginatåget har under senare tid i vissa media, utan några närmare redovisade sakskäl, i svepande ordalag beskrivits som någon slags problemkonstruktion, och särskilt förknippats med dåliga vinteregenskaper, vilket är felaktigt.

Tåget har utomordentliga prestanda och en numera hög tillförlitlighet och är mycket uppskattat av resenärerna.

Reginatåget från Bombardier Transportation har hittills sålts i 55 exemplar, i

såväl tvåvagns- som trevagnsutförande. Tågen trafikerar i dag Mälardalen (Tåg i Mälardalen), Bergslagen (Tåg i Bergslagen), nedre Norrland (X-Trafik) och Västra Götaland (Västtrafik). Av de beställda tågen är hittills 42 levererade. Ytterligare beställningar har kommit för trafik i Uppland (Upplands Lokaltrafik) och Värmland (Värmlandstrafik). Tåget har alltså uppnått en stark ställning i Sverige på regionaltågs- och intercitytågsmarknaden.

Under vintern 2001/2002 upptäcktes vissa tekniska fel på Reginatåget som innebar driftstörningar vilka beklagligt nog även drabbade resenärer. De fel som hade med vintern att göra, orsakade mycket få inställda turer och åtgärdades inom kort. En inte direkt vinterrelaterad brist, oväntat stort slitage på hjulen, tog längre tid att komma tillrätta med.

Hjulslitaget innebar att hjulen måste svarvas oftare än vanligt. Det ledde till många inställda turer, då det under svåra vinterförhållanden uppstod en besvärande köbildning i hjulsvarvarna i Mellansverige. Många andra lok och tågvagnar drabbades samtidigt av hjulplattor och måste svarvas, och Reginatågen fastnade långt bak i kön.

Som en kompensation, utöver det kontraktsenliga ansvaret och för att visa att Bombardier Transportation har stor förståelse för passagerares, trafikhuvudmans och operatörers situation, har Bombardier enligt de aktuella länsbolagens önskemål kompletterat flera av Reginatågen med komforthöjande inredningsdetaljer.

Däremot har inga önskemål funnits om några mer omfattande ombyggnader, vilket visar att grundkonstruktionen är rätt utformad och tåget är väl lämpat för sin trafikuppgift.

Regina är ett mycket funktionsdugligt och driftsäkert tåg. I vårt åtagande mot våra kunder ingår att efter en viss tid uppvisa en definierad driftsäkerhet. Det sker genom att statistiskt bevisa en sk tillgänglighetsnivå för trafik.

Det är generellt svårt att få fram statistik för tillgängligheten i tågsverige! Ett undantag är tågen i X-Trafik, som körs av Tågkompaniet där det finns siffror för många månader.

Under hösten låg tillgängligheten för Reginatåget omkring de i kontraktet utlovade 99,77 procent. Under den besvärliga perioden december till januari sjönk tillgängligheten till oacceptabla 81,75 procent. Under april och maj 2002 var tillgängligheten 99,91 respektive 99,87 procent, det vill säga mycket bra värden. Det motsvaras av att tåget verkligen trafikerar 999 av 1000 av de turer de planeras in på!

Under midsommarhelgen drabbades tågtrafiken i Mälardalen av störningar.

Enligt uppgifter från SJ var totalt 46 turer inställda. 10 av dessa berodde på fordonsbrist och endast fem av dessa var planerade Regina-turer. Tågstörningarna under aktuell period berodde till 80 procent på personalbrist.

Fortfarande uppträder ibland små men förargliga fel hos Reginatåget, ibland med

effekter som stör trafiken. Dessa fel är dock väl kartlagda och är svåra att undvika vid introduktionen av helt nya tågmodeller. Vissa komponenter och mjukvara kommer att bytas ut vid en tids- och resursmässigt fokuserad ansträngning som nu genomförs fram till årets slut. Detta kommer att ske på ett planerat sätt med ersättningståg för att undvika störningar på trafiken.

En stor enkätundersökning av resenärernas uppfattning av tåget genomfördes under hösten 2001 av ett undersökningsinstitut där resenärerna gav mycket goda betyg åt Reginatågen.

Vi är övertygade om att Regina i allt

vidare kretsar kommer att uppfattas som det mycket fina tåg det är.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att Regina, Sveriges bästa tåg, ska bli ännu bättre. Regina är ett tåg som passagerare, operatörer och svensk industri kan vara stolta över.

STAFFAN HÅKANSSON

Mer läsning

Annons