Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regeringsrätten avgör elpristvist

Annons

1998 upptäckte Österå kraftstation och Bjursås Kraft att de fått tre öre för lite betalt per kilowattimme för den el de sålde till Falu Energi.

Som stöd för sitt krav på mer pengar pekade de på den då gällande elhandelslagen som värnade om att små elproducenter skulle få skälig ersättning för sin produktion.

Men Falu Energi följde i stället den tidigare, av Svenska Elhandelsföreningen, rekommenderade prissättningen som var lägre och vägrade betala mer.

Enligt Österå kraftstations beräkningar hade man förlorat mellan 150 000 och 200 000 kronor. Bjursås Kraft hade förlorat mindre men alla kronor är viktiga för ett litet kraftbolag, ansåg de.

De vände sig till Statens Energimyndighet för att få hjälp. Men den tog så lång tid på sig att avgöra frågan att lagen hann ändras. För Österå kraftstation handlade det om en handläggningstid på 1,5 år och för Bjursås kraft 1,9 år.

De två kraftbolagen överklagade energimyndighetens avslagsbeslut till länsrätten och anmälde den långa handläggningstiden till JO.

De fick inget stöd i länsrätten men JO gav kraftbolagen rätt vad gällde handläggningstiderna.

Österå kraftstation beslöt att kämpa vidare och överklagade länsrättens avslagsbeslut till kammarrätten. Den avslog också överklagan men den var inte enig. Kammarrättens lagman var skiljaktig och ansåg att energimyndigheten skulle prövat Österå kraftstations krav om att få mer betalt av Falu Energi.

Det gör att Österå Kraftstation beslutat att vända sig till högsta instans, regeringsrätten, för att försöka få sin rätt.

- Det här är principiellt mycket viktigt. Det är fler än vi som drabbats på samma sätt. För oss känns det som energimyndigheten fördröjde handläggningen för att slippa fatta beslut och så förlorar vi en massa pengar på det, säger Anna Hellberg, en av delägarna i Österå Kraftstation.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons