Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regeringen kan ta död på det ideella föreningslivet

Annons

Den statliga momsutredningen lade i september 2002 sitt betänkande om mervärdesskatt. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå förändringar av den svenska momslagstiftningen så att den harmoniserar med EU-lagstiftningen.

Utredningen föreslår att Sverige måste slopa det generella undantaget för momsredovisning som i dag gäller ideella föreningar.

Om regeringen går på momsutredningens förslag kommer det att innebära att de ideella föreningarna måste redovisa ingående och utgående moms. Detta skulle enligt momsutredningen endast ge marginellt ökade intäkter till statskassan.

Det är inte i första hand den ökade momskostnaden för de ideella organisationerna som vi vänder oss emot i momsutredningens förslag. Detta trots att det för vissa organisationer kommer att bli ytterst kännbart.

Det största hotet mot de ideella föreningarna är i stället det administrativa merarbete som blir följden av momsutredningens förslag.

Att införa en momsredovisningsplikt är detsamma som att lägga en våt hand över föreningslivet. Det är redan nu svårt att rekrytera ledare och personer för administrativa göromål. Den övervägande delen av de ideella föreningarna har ingen anställd personal som kan sköta denna typ av verksamhet på sin arbetstid. Det är fritiden som kommer att offras alternativt så avgår man från sitt uppdrag.

De ideella organisationerna i vårt land utgör basen för demokratiutvecklingen - basen för det engagemang som behövs i samhället. Därför är det synnerligen oroväckande att flera rapporter visar att engagemanget i de ideella organisationerna minskar, och att medlemsantalet i de politiska partierna sjunker.

Regeringen borde fokusera på att hitta lösningar som underlättar för föreningarnas verksamhet. I den här frågan innebär det att man begraver momsutredningen och låter befintligt system fortsätta att verka.

Om regeringen trots allt vill fingra på undantagsreglerna för de ideella organisationerna bör man titta på Finland och hur man där har anpassat lagstiftningen.

Finlands regler för ideell verksamhet är snarlika de nuvarande svenska, man har alltså fått gehör och legitimitet i EU när man infört denna lagstiftning.

Ett annat exempel är Italien där man i stor utsträckning låtit verksamheter som bedrivs av organisationer i det allmännas intresse få skatteundantag.

Om regeringen trots allt accepterar utredningens förslag infinner sig frågan hur de ideella organisationerna ska klara av att utbilda alla de tusentals kassörer och funktionärer som berörs.

En ännu mer relevant fråga är hur många som är intresserade av sådan utbildning. Särskilt med tanke på att vi som engagerar oss i en förening gör det för att vi är intresserade av föreningens verksamhet. Inte för att vi lockas av redovisning och administration.

EVA BJERNUDD

Mer läsning

Annons