Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rätt att rädda FFF i en nödsituation

Annons

Om till exempel en vattenskada i en skola uppstår så måste man kunna fatta nödvändiga beslut för att rädda skolan utan att invänta skolstyrelsens beslut.

Beslutet ska dock diarieföras och sedan anmälas på nästa sammanträde. Alternativet är att snabbt kalla samman aktuell nämnd vilket oftast inte hinns med. Telefonsammanträden är inte tillåtna i nämnderna.

När det gäller Falun Folkmusik Festival förelåg en nödsituation i likhet med skolfallet ovan.

Att avblåsa årets festival och låta FFF gå i konkurs fyra veckor innan den skulle äga rum lät sig naturligtvis inte göras. Det hade kostat FFF och kommunen stora summor pengar, för att inte tala om den enorma goodwillförlust Falun som evenemangsstad skulle ha drabbats av.

Det handlade således även här om att rädda stora värden. Den konstruktion som snabbt arbetades fram under några pressade dygn var ett minimum för att festivalen skulle undvika konkurs

Att revisionens ordförande Lars Munters anser att även ett delegationsbeslut ska protokollföras innan det kan verkställas får stå för honom.

Jag menar att det räcker med att det är diariefört. Beslut som fattas på delegation måste kunna verkställas direkt annars är det ingen idé med delegation överhuvud taget.

Sedan kan man på nästkommande ordinarie möte kritisera beslutet men inte ändra det. I stället får man ändra delegationsordningen om den som har delegation missbrukat sitt förtroende.

Protokollföring äger rum först när ärendet anmäls vid nästkommande möte, vilket för FFF-ärendets del var först vid kommunstyrelsen i tisdags. Då blir det också överklagningsbart. Elgemyrs hittills gjorda överklaganden är därför skäligen meningslösa. De juridiska magplasken finns således på annat håll än hos kommunledningen.

En annan missuppfattning verkar vara den om varumärkets värde. Ett varumärke kan vara mycket värt oavsett om registrering skett.

En inarbetning ger ett nära på lika gott skydd. Att värdera varumärket FFF var svårt på så kort tid. Att ta in en konsult som skulle satt upp fingret i luften och känt efter för en hög kostnad hade varit oförsvarbart. Men otvivelaktigt är att ett värde fanns och Elgemyrs prat om köp av ingenting framstår därför som oinitierat.

En del av kritiken rör det faktum att informationen varit bristfällig samt att det funnits tid att kalla in kommunstyrelsen. Nej det gjorde det faktiskt inte. Det är en viss apparat för att få till en så stor samling på kort tid. Att kalla in kommunstyrelsen efteråt på extramöte är ju ganska meningslöst eftersom KS inte kunde ha ändrat på beslutet som ju redan var verkställt.

I stället gjorde vi bedömningen att ta upp ärendet för en politisk diskussion på KS allmänna utskott (KSA) den 17 juni. Det mötet resulterade i att Gahnshag fick ett stöd av majoriteten för vidtagna åtgärder.

Att beslutet inte har någon juridisk betydelse i den meningen att det är överklagningsbart spelar ingen roll. Vi är inom KSA fria, precis som revisionen, att, inom arbetsordningens ram, ta upp vilket ämne vi vill till behandling.

Det finns för all del några formuleringar i beslut och protokoll som såhär i efterhand inte framstår som optimala. Men det viktigaste är uppnått. Årets FFF kunde genomföras, inga beslut har tagits i skymundan och full information lämnades några dagar efter beslutet.

Jag tror inte det påstådda magplasket kommer att lämna särskilt många ringar i vattnet efter sig, när revisionen och dess ordförande hunnit tänka över situationen och domstolarna sagt sitt.


Dan Westerberg

Dan Westerberg är centerpartist och kommunalråd vid sidan av socialdemokraten Johnny Gahnshag

Mer läsning

Annons