Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Räddningstjänsten stor fråga

Annons

Räddningstjänsten i Säters kommun är organiserad i ett kommunalförbund med Falun och Borlänge i Räddningstjänsten Dala Mitt.

- Det är ett viktigt år för räddningstjänsten. Vi har nu kommit så långt vi kan när det gäller att dra nytta av stordriftsfördelarna inom den nuvarande avtalskonstruktionen. Det behöver inte nödvändigtvis innebära nedläggning av stationer. Men nu skenar kostnaderna iväg. Hur räddningstjänsten ska utvecklas är en fråga som blir viktig att föra diskussioner med medborgarna om, säger Ronsten.

Räddningstjänsten och kostnaderna hänger liksom så mycket annat ihop med de pengar som finns. Det hänger ihop med budgetfrågor.

-När vi går igång med budgetarbetet för 2008 vet vi redan att kostymen är för stor. Vi har ökade behov inom barnomsorgen och där utökningar nu sker, men där kostnaden slår fullt ut först 2008 och detsamma gäller den nya gruppbostaden inom LSS.

Fortsatt arbete med ungdomsfrågorna, en långsiktigt bättre ungdomspolitik, och där första steget är anställningen av en ungdomskonsulent, ser Ronsten som mycket viktigt.

Då ingår att fortsätta samarbetet mellan socialnämnden, barn-och utbildningsnämnden och polisen.

I övrigt inom barn-och utbildning startar bygget av nya förskolelokaler i Gustafs, en viktig satsning i den kommundelen.

- I Säter är vi i läget att vi precis klarar att inte ha kö i barnomsorgen, förklarar han.

I år går avtalet med Borlänge kommun om gemensam nämnd för gymnasiet Borlänge/Säter ut.

- Båda parter har inställningen att samarbetet ska fortsätta, gärna då med en längre avtalsperiod om fyra-fem år.

Andra avtal som går ut är avtal som gäller Folkets hus, biografmuseet och hembygdsmuseet Åsgårdarna.

- Inställningen är att avtalen ska vara kvar, men vi måste föra diskussionen om innehållet, om vad kommuninvånarna får ut av avtalen, anser Ronsten.

Inom näringslivsområdet ser han det påbörjade arbetet tillsammans med handeln som mycket intressant och viktigt.

- Det som kommer fram av utredningen ska sjösättas under året och där behövs insatser både från kommunen och handeln.

Ronsten anser det viktigt att den positiva utvecklingen som blev förra året med turistbyrån i egen regi, ny arrendator och utveckling av campingen och förändringen i Säterdalen kan fortsätta i samma riktning.

Planeringen av bostadsområden fortsätter och där dröjer det inte alltför länge innan planen för området kan fastställas.

En annan planfråga är industri/serviceområdet vid Kullsveden söder om Säter. Här ingår som en viktig del byggandet av en rondell i korsningen med Skedvivägen.

- Signalerna från Vägverket är dock att det inte blir något av projektet förrän 2008. Men dyker det upp intressenter som vill etablera sig på området måste vi lösa det ändå, anser Ronsten.

Året som gått då, 2006, hur ser du på det?

-Efterdyningarna efter valet börjar klinga av och allt börjar sätta sig, svarar han.

Andra stora händelser än valet som han pekar på är genomförandet av besluten om nedläggning av Fäggeby skola och flytt av förskoleverksamheten i Stora Skedvi till Fäggeby skola.

När det gäller kommunens ekonomi pekar det mot ett plus för 2006.

- Men här fick vi en kalldusch de allra sista dagarna på året då nya prognoser kom för kostnadsutjämning och skatteunderlag. Där tappar vi 1,7 miljoner kronor, men trots allt ska vi klara oss på plus, säger Abbe Ronsten.

ROLAND BERG

Mer läsning

Annons