Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rabatter lockar fler till Ludvikahem

Annons

- Vid Kobrovägen i Nyhammar ges rabatt på 500 kronor i månaden på alla 27 lägenheterna och där tror jag att det bara är en lägenhet som står tom. Det är säkert tio år sedan det var så lite tomt i det området, säger Ludvikahems vd Ingemar Lindvall.

Vid Bergsmansområdet i Grängesberg har det kommun-ägda bolaget 58 lägenheter. 26 av dem är på tre rum och kök och de boende i treorna erbjuds hyresrabatt på 600 kronor i månaden.

Villkoret är att de accepterar att själva måla och tapetsera. Blir det däremot fel på golven eller om vitvaror går sönder så repareras eller byts detta genom Ludvikahems försorg.

- Många av dem som bor i treorna har valt denna lösning men inte alla, uppger Lindvall.

I Notgårdenområdet i Ludvika är decemberhyran gratis för alla hyresgäster sedan många år tillbaka. I området Röbacken i Sörvik med 30 villor på 126 kvadratmeter får alla boende en månadsrabatt på 500 kronor. Denna rabatt fanns redan när Ludvikahem tog över området för något år sedan.

I Ludvikahems bokslut för 2002 framgår det att hyresrabatter omfattar 2,5 procent av bolagets totalt 3 463 bostäder.

- Just nu har vi inga planer på att förändra rabattsystemen. Inte heller finns planer på att införa rabatter i fler områden, uppger Lindvall.

Bolaget började riva bostäder på hösten 1992 och bara sedan 1998 har det försvunnit 294 lägenheter, en minskning med 7,8 procent. Under samma tid har Ludvikahems personal reducerats från 65 till 51 heltider, en minskning med 21 procent.

- Den sista stora omdaningen hade vi 1999 när det försvann 17 tjänster, både arbetare och tjänstemän. Bland annat så lade vi ner alla områdeskontoren.

- Nu kan vi inte rationalisera mera, säger Lindvall med reservationen att om något område rivs i framtiden kanske den berörda husvärden/vaktmästaren blir utan jobb.

Vad gäller personalen förutom Lindvall kan nämnas att lönerna, exklusive arbetsgivaravgifter, i fjol uppgick till 11 680 000 kronor. Jämfört med 2001 ökade kostnaderna med 401 000 eller 3,5 procent.

Lönerna och ersättningarna till styrelsen och Ingemar Lindvall ökade med 40 000 kronor (4,8 procent) till 862 000 kronor. Lindvall tjänade i fjol 745 780 kronor att jämföra med 713 278 kronor 2001. Under samma period ökade ersättningarna till ledamöterna i styrelsen från 108 689 kronor till 115 989 kronor.

1998 redovisade Ludvikahem ett negativt resultat efter finansnetto på 14 772 000 kronor. 2002 stannade förlusten vid 2 440 000 kronor.

- Under årens lopp har vi plockat bort bördor i form av tomma lägenheter och därigenom kunnat minska driftskostnaderna, förklarar Lindvall förbättringen av resultatet.

Resultaträkningen, posten hyresintäkter, antyder också att ett stort antal lägenheter försvunnit. 1998 uppgick hyresintäkterna till 157 697 000 kronor. 2002 hade intäkterna ökat med 545 000 till 158 242 000 kronor, en ökning med 0,3 procent.

Lindvall hoppas att bolaget i år når ett nollresultat och egentligen, menar han, gick Ludvikahem med vinst 2002.

- Underskottet 2002 inkluderar kostnader för omstruktureringsåtgärder om 4,4 miljoner. Bland annat uppsnyggning i Marnäs och reservation av medel för rivning av Ortdrivarevägen 16-30 i Grängesberg.

- Bolagets normalverksamhet redovisar alltså ett överskott på cirka två miljoner kronor, skriver Lindvall i bokslutet.

Under fjolåret var i snitt 274 av lägenheterna outhyrda. Till detta ska läggas 146 lägenheter i malpåse som inte hyrs ut, varav 79 på Öraberget. Visserligen har Ludvikahem nu lyckats sälja Örabergsområdet med totalt 103 lägenheter.

Ingemar Lindvall gör dock klart att fler rivningar inte kan uteslutas. I år har antalet tomma bostäder minskat till i snitt cirka 235 men Lindvall skulle helst se att antalet reduceras till 50-60 stycken.

I bokslutet heter det att arbetet med omstruktureringsåtgärder måste fortsätta. Vad innebär det?

- Just nu vet jag inte men vi kan inte slå oss till ro och tycka att läget är bra med 230-240 tomma lägenheter. Men vi har ingen ny konkret åtgärdsplan, svarar Ingemar Lindvall.

TORBJÖRN GRANLING

Mer läsning

Annons