Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Psykologer bör får rätt att sjukskriva

Annons

RFV, Läkarförbundet och Landstingsförbundet kräver att hälso- och sjukvården får del av de resurser som frigörs om sjukskrivningskostnaderna blir lägre. Nyckeln till lägre kostnader, är enligt företrädare för dessa instanser, tidiga insatser för dem som mår dåligt. (DN debatt 2004-10-19)

En Temo-undersökning som Sveriges Psykologförbund har gjort i juni 2004, visar att tio procent av svenska befolkningen uppger att de under det senaste året har drabbats av någon form för psykisk ohälsa, som utmattningssyndrom, depression eller allvarlig livskris.

Psykologiska behandlingsmetoder ger lika god eller bättre effekt än antidepressiva mediciner vid lindriga och måttliga depressioner, och Temo-undersökningen visar att två av tre svenskar uppger att de vid en psykisk kris i första hand vill ha psykologisk behandling framför psykofarmaka.

Samtidigt visar samma undersökning att minst 30 000 personer med ett tydligt behov av hjälp det senaste året har blivit avvisade från psykolog eftersom de inte haft råd att själva betala behandlingen.

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ger rätt till val av behandlingsmetod. Men denna lag tillämpas inte vid psykisk ohälsa. Bara den som har råd att själv finansiera sin behandling har en valmöjlighet. 1 000 vårdcentraler saknar i dag psykolog. Nio av tio vårdcentraler uppger att de har behov av psykologtjänster.

Enligt RFV:s rapport är det mest slående den kraftiga ökningen av psykiska sjukdomar och stressrelaterade besvär som sjukskrivningsorsak.

Andelen av dem som varit sjukskrivna mer än 60 dagar med dessa diagnoser har ökat från 18 procent 1999 till 30 procent år 2003.

Vi vet att sjukvårdens alternativ i dag många gånger är att skriva ut psykofarmaka och sjukskrivningar till patienter som är nedstämda eller trötta. Behovet av psykologisk kompetens för hantering av dessa grupper är påtaglig, och psykologer är den yrkesgrupp som är självskriven samarbetspart inom området.

Vårt kunskapsområde och vår legitimation ger oss stora möjligheter att vara med och reducera sjukskrivningarna och den psykiska ohälsan bland våra medborgare.

Det gör att vi kräver att:

r legitimerad psykolog har sjukskrivningsmöjlighet kring dessa diagnosgrupper.

r det kommer till en offentlig finansiering av psykologisk behandling.

Bara bland de privatpraktiserande psykologerna finns det möjlighet att ta emot ytterligare 40 000 nya patienter per år om offentlig finansiering fanns enligt ovan refererade Temo-rapport.

Vi behöver vidga perspektivet och se att man inte kan hantera den psykiska ohälsan uteslutande med medicinska verktyg, utan även skapa förutsättningar för de sjukskrivna att komma i kontakt med yrkeskompetensen inom sin ohälsa, både för bedömning och för behandling. Det ger rejäl effekt på både mående och ekonomi.

JAN BLOMSTRÖM,

ANNE GREFBERG

Jan Blomström är psykologspecialist och vd för Psykolog Gården Siljansnäs AB. Anne Grefberg är psykologstuderande och varumärkesstrateg.

Mer läsning

Annons