Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Psykiatrin och det politiska ansvaret

Annons

Svar på insändare från företrädare för Morapartiet, Dalarnas sjukvårdsparti och Frihetliga kommunalfolket: Företrädare för dessa tre organisationer ondgör sig över de politiska beslut som tagits i landstinget vad gäller psykiatrin i Dalarna. Dessa lekmän vill se sig som experter både på psykiatri och på de behov som finns och även som experter på hur jag sköter mitt politiska uppdrag. Och detta utan någon som helst kontakt med mig personligen. Att sitta på sin kammare och skriva insändare går ju an men att påstå att jag bara sitter på mitt tjänsterum och läser utredningar från landstingets tjänstemän är näst intill oförskämt. Så gott som varje vecka gör jag något besök ute i landstingets olika verksamheter. Psykiatrin har varit ett av de mest prioriterade politikområdena de senaste åren.

Under många år har det varit svårt att upprätthålla en hållbar psykiatrisk kompetens i Mora. Trots mycket stora ansträngningar har det varit svårt att rekrytera psykiatriker. Detta beror på att antalet psykiatriker i landet är alltför litet. Detta i sin tur har medfört en mycket tung belastning på övrig personal.

Ur ett patientperspektiv är det viktigt att få till stånd en kvalitativt säker och kompetensmässigt hög psykiatrisk vård i hela länet. Under våren har därför en genomgripande översyn av hela psykiatrin i Dalarna inletts. Denna översyn görs av en psykiatriker med stor erfarenhet och hög kompetens. Viktigt är att utredaren inte är anställd inom Landstinget Dalarna utan har möjlighet att objektivt värdera den psykiatriska vården i länet och dess organisation med "nya ögon". Översynen skall vara klar under senhösten och med den som grund kommer de politiska övervägandena att göras.

Jag är uppvuxen i arbetarbostäderna på Säters sjukhus. De allra flesta av mina närmaste är eller har varit verksamma inom psykiatrisk vård. Jag har under hela mitt liv på nära håll kunnat följa psykiatrins förändring, från den gamla sinnessjukvården på 50-talet till de olika vårdformer som finns i dag. Jag har som lekman och förtroendevald stor respekt för den psykiatriska professionen och avvaktar med tillförsikt slutsatserna av den översyn som pågår.

Insändarskribenterna från de tre ovannämnda organisationerna, däremot, har helt okritiskt redan tagit ställning till hur psykiatrin i norra Dalarna ska organiseras.

På vilken grund, frågar jag mig?

INGALILL PERSSON (S)

Mer läsning

Annons