Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Proteststorm mot vindkraft

Annons

Anna-Karin Malmgren och hennes mor, Inga-Britt Petersson, som kände sig ganska så ensamma som motståndare på de informationsmöten som hållits om vindkraftsparken, har kontaktat stugägarna i Rämma en efter en.

- Vindkompaniet och förespråkarna har hävdat att motståndet mot de planerade vindkraftverken är mycket litet, men nu visar det sig att motståndet bland stugägarna är massivt, säger Anna-Karin.

Hon har blivit utsedd som ombud för de 184 motståndarna och att därmed föra deras talan för att försöka förhindra att kraftverken byggs på Granberg.

- Det handlar om valet av platsen för etableringen, helt enkelt, säger Anna-Karin.

- Vår grundhållning är att platsen är vald utan en helhetssyn på vilka miljöer i kommunen och länet som är de bäst lämpade ur allmän synpunkt och utan beaktande av de unika värden som finns i området avseende kulturmiljö, naturmiljö, turism, rekreation med mera, säger Anna-Karin.

Hon anser att miljön i Rämma fäbodar är att betrakta som skyddsvärd.

-Om den inte är det så har vi svårt att se vilka miljöer i Älvdalen som skulle vara det, säger hon.

- Kommuner i andra delar av landet har förstått vikten av att skydda känsliga områden från vindkraftsutbyggnad. Ett närliggande exempel är Härjedalens kommun. I förslaget till ny översiktsplan där säger kommunen nej till sådana utbyggnader i områden med fäbodmiljöer.

På måndag ska jordägarna behandla frågan om vindkraftsparken på Granberg.

- Vi kräver att de beaktar den starka opinion som finns mot utbyggnaden. Många av dessa är också själva jordägare.

- Vi vill att jordägarna och kommunen ser bortom de kortsiktiga ekonomiska fördelar projektet eventuellt kan ha. Framtiden för vår kommun, även ur ekonomisk synvinkel, är att kunna erbjuda boende och besökare sådana här orörda, natursköna miljöer De enorma värden som står på spel för oss alla står inte i proportion till de ynka summor som vissa företrädare för jordägarna och vissa privatpersoner hoppas tjäna på att sälja ut den här miljön. Vill de dessutom kalla projektet för miljövänligt så kan de inte välja en miljö med de här unika kvaliteterna, avslutar Anna-Karin Malmgren.

Aktiviteterna från förespråkarnas sida, för att få bygga vindkraftverken, pågår för fullt. Ansökan om byggnadslov har lämnats in och kommunstyrelsens arbetsutskott informerades på tisdagen av företrädare för det företag som säljer vindkraftverken. På måndag behandlar jordägarna, som tidigare uttalat sig positivt för etableringen, frågan.

Totalt finns 123 stugor vid Rämmasjön. 89 ligger vid den norra och östra sidan av sjön och 34 vid den västra sidan.

Det finns också många i Älvdalen som vill ha kraftverken och många har tecknat sig för att bli delägare om bygget blir av. Konflikten djupna.

BJÖRN REHNSTRÖM

Mer läsning

Annons