Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Protestskrivelse från föreningar

Annons

Att flytta missbrukare till en ort som helt saknar social service och att det är placerat i anslutning till barnens skolväg anser de är högst olämpligt.
Redan för ett och ett halvt år sedan fick Saxdalens byalag kännedom om det missbrukarboende som planerades i Saxdalens pensionärshem. Byalaget kontaktade då social- och utbildningsnämnden för att få klarhet i frågan.
- Informationen som då gavs var att det rörde sig om ett mindre antal rehabiliterade missbrukare och att frågan bara var under utredning, säger Evi Andersson, vice ordförande i Saxdalens byalag.
Det var tyst ända tills den 9 januari då nämnden tog kontakt med byalaget och den 13 januari informerade man om vilka alternativboendet skulle rikta sig till. Det kallades även till ett stort informationsmöte för alla Saxdalsbor i Folkets hus den 31 januari, vilket blev välbesökt.
Byalaget hade ett möte kort därpå, den 9 februari, med ett antal Saxdalsbor utanför styrelsen närvarande. Frivilliga bildade då en arbetsgrupp i syfte att ta reda på mer fakta i frågan.
- Vid denna tidpunkt hade vi inte klart för oss om ett beslut var fattat av social- och utbildningsnämnden om boendets genomförande. Vi hade inte heller klart för oss vilken grupp av missbrukare boendet riktar sig till, säger Evi Andersson.
Fyra dagar senare träffades arbetsgruppen som beslutade sig för att göra en namninsamling och att ta reda på kommunens beslutsgång.
Vid arbetsgruppens nästa möte beslutade man sända en protestskrivelse till Socialstyrelsen, Länsstyrelsen Dalarna och social- och utbildningsnämnden. Samtidigt fick byalaget den efterfrågade projektbeskrivningen kallad "komplettering till ansökan om utvecklingsmedel för vårdkedja inom missbrukarvården".
Arbetsgruppen har genomfört en namninsamling, haft informationsträff med nämnden och en protestskrivelse har skickats till berörda instanser. Efter det tredje mötet upplöstes arbetsgruppen efter fullgjort uppdrag.
- Under processens gång har vi fått veta att nämnden någon gång under hösten 2005 beslutade att projektet skulle genomföras och att klartecken fanns från länsstyrelsen med finansieringen. Placeringen i Saxdalen baseras på hyreserbjudandet från Ludvikahem.
- Vi är inte motståndare till projektidén som sådan med ett "övergångsboende" för personer som genomgått missbrukarvård innan ett eget boende kan bli aktuellt. Men vi motsätter oss att man flyttar missbrukare till en ort som saknar mataffär, bank, post och har dåligt kollektiva förbindelser. Det är sämsta möjliga förutsättningar för att vården ska lyckas!
I protestskrivelsen vänder man sig också mot att projektet innebär att byn inte längre har något pensionärsboende kvar.
- Det finns en skyldighet av nämnden att ge byns invånare fakta. Det som folk ställt sig mest frågande till är att nolltolerans gentemot droger inte gäller på boendet, säger Evi Andersson.

SARAH HJÄLM

Mer läsning

Annons