Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Protester mot vägflytt

Annons

- Vi var kallade till ett samrådsmöte i december. Med den information som framkom där, kände vi att vi måste agera på något sätt, säger Tom Bergerengen, en av de villaägare längs Ängsvägen som står bakom skrivelsen.

Den nya detaljplanen öppnar för nya etableringar längs stranden.

Rederi AB Runn finns redan i området, men vill bygga en ny brygga och göra platsen till sin hemmahamn.

Dessutom finns det personer som vill starta ett friluftsinriktat serviceföretag, som ska hyra ut kanoter, skridskor och andra saker. På sikt kan det bli fler företag som vill etablera sig i området.

Enligt planförslaget ska även Strandvägen flyttas från sin nuvarande dragning längs stranden till att i stället gå alldeles bredvid järnvägen.

-Hela det nya "paketet" kommer verkligen nära oss, säger Tom Bergerengen.

-Det känns inte roligt att få vägen ännu närmare våra fastigheter. Trafiksäkerheten kommer att försämras, och exploaterar man området som nu kommunen vill, kommer trafiken att bli mer intensiv med ökat buller som följd. Vi kan också räkna med tillkommande störningar från bilstrålkastare. Det kommer att lysa rakt in i våra hus, säger Maria Dahlberg.

- Men framför allt är det bullerfrågan som oroar oss, fortsätter Maria.

I skrivelsen till kommunen skriver de boende på Ängsvägen så här om sina huvudkrav:

"Att länsstyrelsen begär in en miljökonsekvensutredning för projektet samt granskar möjligheten att tillämpa miljöbalkens bestämmelser om strandskydd."

"Vi motsätter oss helt byggnationen på Morän-kullen (där det nya serviceföretaget/aktivitetscentret ska ligga, reds. anm.) liksom den nya dragningen av Strandvägen, det vill säga att nuvarande sträckning behålls. Det kan inte vara riktigt att flera familjers livskvalitet ska försämras på grund av att ett företag ska etablera en i sammanhanget suspekt verksamhet."

-Rederi Runn gav en bra beskrivning på samrådet, vad man vill göra och på vilket sätt, så där känner vi oss ganska lugna, säger Maria Dahlberg.

-Men i övrigt var det ganska dunkelt beskrivet vad som ska hända. Att ett aktivitetscenter ska kunna överleva genom att hyra ut skridskor och kanoter har vi svårt att förstå, säger Tom Bergerengen och fortsätter:

-Vi är oroliga över att det också blir någon sorts restaurangverksamhet med utskänkningstillstånd, vilket skulle dra till sig onödigt bus med de konsekvenser det kan få.

Ett beslut om den nya detaljplanen ska upp för beslut i kommunfullmäktige under det andra kvartalet, det beskedet har de boende på Ängsvägen fått.

-Vi vill att kommunen ser över det hela en gång till, och även ser till andra alternativ. Kommunen måste tänka på oss som bor i närområdet också, säger Maria medan Tom nickar medhållande.

ANDERS NORIN

Mer läsning

Annons