Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Projektet ger stimulans

Annons

Kommentar på Ingvar Anderssons insändare, 10/8:

Sedan 1999 har SIDA finansierat ett projekt mellan Falun-Borlänge och Kimberley i Syd-afrika. Det är ett av fem liknande projekt som finns mellan Sydafrika och svenska kommuner.

SIDA:s engagemang grundar sig på en medveten strategi från Sveriges regering att bidra till utvecklandet av Sydafrika, men också att skapa en bas för svenska företag i Sydafrika.

Totalt har SIDA satsat 5,6 mkr på vårt projekt. Faluns och Borlänges insats har varit arbetstiden hos det cirka 70-talet personer som varit inblandade. Det motsvarar, omräknat från arbetstid, för Borlänges del 526 000 kronor år 2000, 347 000 kronor år 2001, och för 2002 blev det 267 000 kronor. År 2003 och 2004 ligger arbetstiden på en än lägre nivå. För Faluns del är kostnad relaterad till arbetstid likvärdig.

Efter att på måndagen träffat såväl SIDA som representanter för Sveriges ambassad i Pretoria är det vår uppfattning att Faluns och Borlänges insatser är mycket uppskattade. Det är också vår uppfattning att den kommunala personal som arbetat i projekten upplevt både stimulans och utveckling i sitt arbete. Sådant har en positiv inverkan på den kommunala organisationen.

Bredden i projektet med stadsplanering, agenda 21, bildande av en centrumförening i Kimberley, biblioteksverksamhet, kommunal administration, skolutbyte och folkhälsa ger en särskild tyngd eftersom många tjänstemän från olika verksamheter är eller har varit inblandade.

Orsaken till vår resa är att styrgruppen för projektet ska träffas varje år, då vartannat i Sydafrika och vartannat i Sverige. I styrgruppen ingår kommunstyrelsens ordförande och en oppositionsföreträdare från respektive kommun i de båda länderna. I skrivande stund är det för tidigt att ha en uppfattning om framtiden. Vi återkommer till detta. Nu gällande projekttid går ut den sista december 2004.

Peter Hultqvist (s)

Kommunstyrelseordförande

Borlänge

Jonny Gahnshag (s)

Kommunstyrelseordförande Falun

Mikael Rosen (m)

oppositionsråd Falun

Bruno Blomqvist (fp)

Oppositionsråd Borlänge

Lars Ivarsson

Kommundirektör Borlänge

Torkel Birgersson

Kommundirektör Falun

Mer läsning

Annons