Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Problemet måste exponeras Vi har alla olika verktyg till vårt förfogande

Annons

Till skillnad från Rosa Golzio, se sidan 3 den 28 januari, är vi i Svenskt Näringsliv inte särskilt mörkrädda. Vi menar att vi måste exponera problemen för att tillsammans med andra aktörer försöka hitta effektiva lösningar. Därför är det glädjande att ett av de större byggbolagen nu valt att träda fram och själv försöka ta krafttag mot problemen. Det görs genom att de bland annat initierar interna utredningar och åtgärdsprogram. Ett liknande agerande på andra håll skulle vara välkommet.

Konkurrens sätts ur spel på många olika sätt och av många olika aktörer. De må sedan vara inom den offentliga eller privata sektorn. Företeelsen är lika oönskad oavsett var den uppstår. Det faktum att den gör det ger oss dock anledning att reflektera över orsakerna till varför det sker, för att sedan försöka göra allt som står i vår makt för att motverka detta.

Vi har alla olika verktyg till vårt förfogande som vi kan och bör använda. Den offentliga sektorn bör bejaka konkurrens och mångfald som en kraft för att sänka kostnader och stimulera nya och kreativa driftsformer. Näringslivet ska aktivt välja att inte delta i kartelliknande och konkurrensbegränsande samarbeten utan välkomna konkurrensen som motor för effektivisering och utveckling. Organisationerna ska debattera frågan och synliggöra konkurrensens tillväxtdrivande kraft.

Bristfällig konkurrens är naturligtvis något mycket allvarligt. Den lösning som Svenskt Näringsliv föreslår som mest framkomlig är att vi i Sverige skapar ett i vid bemärkelse bättre företagsklimat. Varför ska vi i Sverige behöva ligga högst i Världen på samlat skattetryck i relation till vår BNP? Det skulle vara mycket bättre om vi låg högst upp när det gäller BNP per capita i stället.

För att motverka bristande konkurrens måste vi skapa ett klimat som ger förutsättningar för ett ökat företagande. Ett klimat som bejakar tillkomsten och förekomsten av livskraftiga och tillväxtskapande företag. Ett klimat med rättvis beskattning som inte missgynnar de mindre företagen framför de större och "tvingar" företagsägare till mindre företag att sälja till dessa större och uppköpsvilliga konkurrenter för att på så sätt kunna få ta ut en del av de värden de byggt upp i sina företag.

Vi behöver också ett klimat som bejakar internationalisering och globalisering för att öppna mindre marknader för konkurrens. Som tillåter många fler mindre företag att på olika sätt växa sig stora och därmed ha möjlighet att delta i den internationella konkurrensen. Vid en internationalisering är det dessutom särskilt viktigt att marknaden görs konkurrensneutral genom att regelverk, standards och krav utformas så likartat som möjligt länder emellan.

Vi behöver också en bättre fungerande arbetsmarknad, där långtidssjukskrivna och förtidspensionerade erbjuds ärliga möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet.

Konkurrens på lika villkor är grundläggande för den tillväxt som är nödvändig för Sverige. Under våren kommer Svenskt Näringsliv i den riksomfattande satsningen "Lyftet" att uppmärksamma behovet av ekonomisk tillväxt i vårt land. Vi ser gärna att många intresserade personer besöker vår nya hemsida "www.lyftsverige.nu". Där finns mer information och möjlighet att lämna synpunkter.

Låt mig också ta tillfället att bjuda in FK:s Rosa Golzio till Svenskt Näringslivs Rådslag om Tillväxt den 15 maj i Falun för att där tillsammans med oss och andra inbjudna aktörer intensivt diskutera möjliga vägar för att uppnå den tillväxt och de förbättringar Sverige så väl behöver.

CARL STRÖM

Mer läsning

Annons