Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Problemen kvarstår

Annons

Faluns nya organisation för vuxenutbildning har nu analyserats av konsultfirman Öhrlings pricewaterhousecoopers på uppdrag av kommunstyrelsens allmänna utskott.

Redan under förra året fick den nya spindeln i nätet för vuxenutbildningen i Falun FCU tuff kritik. Då handlade det framför allt om hur den första upphandlingen av kurser hade genomförts. FCU:s krav på vad som skulle finnas i anbudsunderlagen ansågs otydliga och ledde till osäkerhet om kommunen verkligen valt att köpa det billigaste och bästa utbildningsalternativet. Till exempel hade FCU inte specificerat vilka utbildningar det gällde utan formulerat sig vagt om att flera olika profilområden kunde komma att gälla.

Den nya rapporten pekar på att liknande problem kvarstår, och att arbetet behöver konkretiseras då "beställar-utförarmodellen kräver att rollerna är klara".

Rapporten konstaterar också att det saknats "stark totalekonomisk styrning" i projektet.

De inblandade aktörerna har upplevt det som ett problem att det inte funnits en tydlig plan att följa under omorganisationen, att det har varit oklart vem som förväntas göra vad och när.

För Falu kommun har det här inneburit stora merkostnader under förra året, men också i år. En stor del av kostnaderna beror på att en grupp vårdlärare på Komvux blev övertaliga när ett privat utbildningsföretag tog över omvårdnadsprogrammet. Kommunen har därför under en längre tid haft "dubbla" kostnader för vårdutbildningen.

Ytterligare ett problem för FCU är att kvalitetssäkringen av kurserna inte fungerar tillfredsställande. Utbildningsföretagen har själva genomfört utvärderingar av kurserna men dessa har sedan inte sammanställts av FCU. "Ett kvalitetssäkringssystem är mycket mer än att dokumentera rutiner och arbetssätt," skriver man i rapporten och föreslår att FCU systematiserar det här arbetet.

Glädjande är dock att studenterna verkar tycka att studierna är okej i de utvärderingar som utbildningsföretagen själva genomfört. Svårighetsgrad, studietakt och kurslängd får medelbetyg eller bättre.

Möjligheten att få stöd och hjälp med studierna ges också högt betyg och att man kan påverka studiemodellen upplevs som positivt.

ANN-SOFIE MASTH

Mer läsning

Annons