Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

PRO gynnas av avtal

Annons

Marja Kilpiös frågor har uppkommit med anledning av ett avtal som skrivits mellan kommunen och PRO. I avtalet förbinder sig kommunen att under 2005 köpa tjänster av PRO för 1 700 kronor per månad. PRO Vansbro ska i samråd med platschefen vid Söderåsens ålderdomshem enligt avtalet planera och bedriva sysselsättning för de boende på ålderdomshemmet med tre timmar per vecka.

Marja Kilpiö menar att avtalet med PRO innebär en orättvisa gentemot andra föreningar som utan betalning ställer upp för de gamla. Som exempel nämner hon kyrkans väntjänstverksamhet som arbetar helt ideellt.

Frågan som uppkommer är om kommunens avtal med PRO är en ren kompensation för att täcka PRO:s lokalhyra hos Stiftelsen Vansbrohem. Föreningen har tidigare kostnadsfritt fått nyttja den kommunägda terapilokalen vid Söderåsen men blev utan lokaler då verksamheterna vid Dagcenter och Fenix flyttades dit.

I slutet av mars beviljade kommunstyrelsen 9 000 kronor i lokalbidrag till PRO för 2004 och 2005 trots att ansökan inte kom in inom utsatt tid. Det bidraget täcker den hyra PRO hade under hösten 2004 då de tillfälligt hyrde lokaler i Folkets hus efter att de fått flytta ut från Söderåsen.

Sedan januari har PRO sina lokaler i ett av stiftelsens hyreshus på Odd Fellowgatan med en rabatterad hyra på 1 700 kronor per månad, exakt den summa som kommunens tjänsteköp motsvarar. En ren tillfällighet eller?

Olof Dahlin, kassör i pensionärsföreningen SPF-Fyrklövern, säger att de inte fått någon form av kommunalt bidrag på åtskilliga år.

- Förr fick vi något som kallades administrationsbidrag men det försvann. Sedan sökte vi föreningsbidrag i flera år utan att få något så numera tycker vi inte ens att det är någon idé att söka, säger han.

SPF har ingen egen lokal utan hyr in sig på olika ställen vid sina arrangemang.

- När vi hyrt Pelarsalen av kommunen så har vi alltid fått betala utifrån gängse taxa, säger Olof Dahlin.

SPF:s ordförande Carl-Gustaf Carlsson är noga med att påpeka att SPF inte på något sätt är kritiska mot PRO:s uppgörelser med kommunen.

- Om de lyckats få bidrag från kommunen så kan vi bara gratulera dem, säger han.

Avtalet om tjänsteköp mellan kommunen och PRO har undertecknats av Gunnar Magnusson och ekonomichefen Catarina Willman. När Magnusson vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde fick frågor om avtalet förnekade han bestämt att det handlat om något dolt hyresbidrag.

I stället hävdade han att alla föreningar har samma möjlighet att göra avtal med kommunen. Kyrkans väntjänst har nu alltså goda möjligheter att i framtiden finansiera sin verksamhet med kommunala medel i utbyte mot de tjänster som de redan i dag utför gratis.

GÖRAN DANIELSON

Mer läsning

Annons